Interiör från Stockholm Buddhist Vihara våren 1999
Viharans chefmunk Bhante Dhammaratana
TILLBAKA