Jag ingen officiell representant för templet och denna hemsida är heller ingen officiell  hemsida för templet utan helt min egen privata sida.
Kerstin Jönhagen
 

 

 

STOCKHOLM BUDDHIST VIHARA

 

 

Stockholm Buddhist Vihara är ett buddhistiskt tempel inom Theravadatraditionen, dvs den tradition som finns bl a i Sri Lanka och Thailand, och som ligger i Jakobsberg, Järfälla kommun. (Vägbeskrivning) Det har funnits i Stockholm sedan 1985 då föreningen Stockholm Buddhist Vihara bildades av i Sverige boende lankeser och av svenskar som önskade lära mer om buddhism. Bhante Dhammaratana, som talar svenska och engelska, är chefmunk och kommer från Sri Lanka 


Bhante Dhammaratana (foto: Johan Böhm)

Viharans uppgift är att upprätthålla buddhistiska traditioner och ceremonier och sprida buddhistisk kunskap till människor i Norden. På viharan finns ett bibliotek med buddhistisk litteratur. Verksamheten är avgiftsfri och alla är välkomna att deltaga i viharans program oavsett nationalitet eller religionstillhörighet.

Till templets uppgifter hör att högtidlighålla de buddhistiska högtiderna, att undervisa om buddhismen och att leda meditationer. Varje dag hålls puja, ordet betyder ungefär att man visar sin vördnad för Buddhas undervisning, pujan består av recitation av buddhisttexter och meditation. På söndagarna är meditationsstunden lite längre och följs av föredrag, dhammatal (på engelska eller svenska) över ett buddhistiskt tema och frågestund.

Meditation är en viktig del när man praktiserar buddhism. Därför ordnar Stockholm Buddist Vihara retreater där man mediterar en hel dag eller som på sommarretreaterna en hel vecka. 
 


Om begrepet Vihara av Bhante Dhammaratana

Ordet "Vihara" kommer från det över 2600 år gamla indiska språket pali. Det är ett så kallat dött språk som numera inte används i det vanliga samhällslivet. Men det lever kvar som heligt språk bland theravadabuddhister i hela världen. Alla theravadabuddhister använder det alltid vid olika religösa ceremonier. Det är traditionellt och användbart. Varje munk eller nunna får också ett nytt namn på pali när de ordineras. Därför används ibland termen palibuddhism i stället för theravadabuddhism. Men det är bara ett begrepp.

Betydelsen av Vihara är "andligt rum, andlig plats, andlig bostad" eller "religös plats". I buddhistisk historia har detta ord använts i denna betydelse. Därför anser buddhister det som ett helgat ord.

I Sri Lanka kallas de flesta buddhisttempel för Vihara tillsammans med sina speciella namn. Enligt tradition kallar man enligt den Sri Lankesiska theravadatraditionen också namnen på sina tempel utomlands för Vihara och med platsens namn, som till exempel "Stockholm Buddhist Vihara", eftersom denna Vihara startade i Stockholms stad. Men nu ligger det i Järfälla (Jakobsberg), Sångvägen 9, men beläget i Stockholmsområdet.
Det är ett Sri Lankesiskt theravadabuddhisttempel och öppet för alla utan begränsning. Välkomna!
 


Kontakt med Stockholm Buddhist Vihara  

Besök Viharans blog med flera videor

Att tänka på när du besöker ett tempel

 

 

 

Klicka på bilderna för större format


Interiör

Interiör

Foto: K Jönhagen
Vesak 2001

Foto: K Jönhagen
Paritta 2002