Interiör Stockholm Buddhist Vihara hösten 1999
Chefmunk Bhante Dhammaratana
TILLBAKA