Lekmännen har dekorerat inför Vesak 2001

TILLBAKA