Blad från ett bodhiträd

 

BODHITRÄDET
Paliordet bodhi (kommer från roten av ett verb som betyder att vakna upp, att förstå) betyder uppvaknande, upplysning, den högsta kunskapen.


bodhi-trädet, enligt buddhistisk tradition det träd under vilket buddhor blev upplysta; trädets art varierar. Buddha Shakyamuni skall ha blivit upplyst * när han suttit sju dagar under ett tempelfikonträd (Ficus religiosa) vid Buddh Gaya. Enligt en tradition från Sri Lanka fördes en stickling av detta träd av en nunna (som uppges vara Ashokas dotter) till Anuradhapura, planterades och står där fortfarande som centrum för den buddhistiska kulten på ön. Nedfallna blad plockas upp och vårdas ömt. Pilgrimer vattnar trädet med vatten eller mjölk Ett bodhiträd finns i regel vid alla buddhistiska kloster i hela Sydasien.
Källa: Nationalencykiopedin © Bokförlaget Bra BöckerAB 19971998

* fullmånenatten i maj


Bodhipuja, hyllning till Upplysningen, hålls varje lördag i templet