INBJUDAN TILL DEVAS

Före en parittaceremoni inbjuds devas att närvara för att få del av välsignelsen. Devas är de varelser som lever i de himmelska världarna.

Må alla devas från alla galaxer komma hit.
Må de lyssna till den Sanna Dhamma från Vishetens Konung,
den som leder till himlen och frigörelse.

Alla i materiens och formens himmel
på bergstoppar och bergsstup, på palats, svävande i skyn

På öar, i byar och städer
I lundar av träd och buskar, runt gårdar och fält

Och devas på jorden, andar himmelska spelmän och nagas
i vattnen, på land, i öknar och nära:
må de komma och lyssna med bifall
när jag reciterar utsagan från den excellente vise

Nu är det dags att lyssna till Dhamma, Vördade
Nu är det dags att lyssna till Dhamma, Vördade
Nu är det dags att lyssna till Dhamma, Vördade


Lyssna
Ladda hem ljudfilen (mp3)

Samantâ cakkavâ lesu
Atrâgacchantu devatâ
Saddhamam muni-râjassa
Sunanto sagga-mokkhadam

Sagge kâme ca rupe
giri-sikkhata te cantalikhe vimâne
diperat te ca gâme
Taruvana-gahane geh-vatthumhi khette
Bhummâ câyantu devâ
Jala-tala-visame yakka-gandhabbe-nagâ
titantâ santike yam
Muni-vara-vacanam sâddhavo me sunanto
Dhammassavana-kâlo ayam-bhadantâ
Dhammassavana-kâlo ayam-bhadantâ
Dhammassavana-kâlo ayam-bhadantâ