PARITTA

Paritta, beskydd, (eller piritta, på det singalesiska språket) är speciella suttas = beskyddande välsignelse. Paritta nämns flera gånger av Buddha, till exempel i Ahina Sutta (Khandha paritta). Denna sutta visar också hur paritta används som välsignelse.

Parittarecitation är  vanlig i theravadatraditionen, särskilt i Sri Lanka. De tre suttas som vanligtvis ingår i paritta är Maha Mangala Sutta, Ratana Sutta och Karaniyametta Sutta. De reciteras som hjälp till sjuka människor eller människor som råkat ut för olyckshändelse eller drabbats av ondska. Men den reciteras också vid de stora buddhistiska högtiderna.

Maha Mangala Sutta talar om hur en människa bör utveckla sitt sociala och religiösa liv för att behålla sitt lugn i alla situationer
Ratana Sutta talar om hur en människa blir fri från faror som orsakas av katastrof, onda tankar och nöd.
Metta Sutta talar om hur en människa bör utveckla en personlig karaktär med hög andlig kvalité.

Det goda som utvinns genom att recitera eller lyssna till paritta är beroende på var och ens vilja att rätta till misstagen i sitt eget liv och ändra sig i samstämmighet med Buddhas lära.
Även Devas får hjälp genom att lyssna till paritta. Därför brukar varje parittaceremoni inledas med en inbjudan till devas att komma och lyssna. Läs och lyssna
Tre mäktiga krafter verkar i paritta:

Buddha Dhamma Sangha