MEDVETENHETENS FYRA GRUNDPELARE

 

satipatthana

medvetenhet om

kroppen kayanupassana

känslorna vedanupassana

sinnet cittanupassana

fenomenen (dhamma) dhammanupassana


MEDVETENHET OM TANKARNA
dhammanupassana

av Bhante Paññaratana

Det berättas om en kvinna i 65,70-årsåldern. Hon brukade sitta på en låg säng och hon sov också där. En natt ramlade hon ner från sängen, föll på höger sida och bröt lårbenshalsen. Släktingar kom och hjälpte henne till sjukhuset. När läkaren kom för att undersöka henne klagade hon över smärtor i hela kroppen. Doktorn undrade i vilken sida hon hade mest ont. "Det gör mest ont i den här sidan". "Den andra sidan då?" undrade doktorn. "Det gör mest ont i den också", blev svaret. Det var svårt för läkaren att välja sida och han tog fel.

Dagen efter när släktingarna kom på besök såg de att den högra sidan var svullen. "Men var har du ont?" frågade de. "Jag har ont i hela kroppen, överallt". De smekte henne över håret, men då utbrast kvinnan: "Rör inte håret! Det gör fruktansvärt ont". Också naglarna gjorde ont, sa hon.

Nåja, efter två till tre veckor var hon frisk och kunde gå igen.

Berättelsen visar hur lätt det är att hålla fast vid tankar och hur viktigt det är att vara medveten om sina tankar, de mentala objekten. Det finns fem kategorier av fasthållande, upadana-khanda, som sammanfattar alla fysiska och psykiska fenomen i levande varelsers existens och som uppfattas av varje okunnig, otränad människa som hennes "ego" eller personlighet. och Hon strävar efter att bibehålla denna illusoriska form som hon kallar "jag" och hon håller fast vid det. Det är därför det kallas "De fem fasthållande" khandas. Dessa fem är:

  1. materia, rupa-khanda  som liknas vid skum
  2. känslor, vedana, som liknas vid bubblor
  3. varseblivning, sañña, som liknas vid bländverk, illusioner
  4. gestaltning, sankara, som liknas vid en lök som skalas tills inget återstår
  5. medvetande, viññana-khanda, som liknas vid trollerikonst, illusionsnummer

Det är en illusion därför att varken i något enskilt, till exempel i känslorna, eller i alla khandas tillsammans hittar vi något "jag". Inte ens i DEN MATERIELLA FORMEN som är uppbyggd av de fyra elementen massa, vatten, värme, luft finns det något permanent. Också "massa" som vi förknippar med begreppet solid är obeständigt och förgängligt.

KÄNSLORNA indelas i sex klasser. Det är intryck av syn, hörsel, lukt, smak, det kroppsliga och sinnet.

VARSEBLIVNINGEN indelas i sex klasser. Det är varseblivning av visuella objekt, ljud, lukt, smak, kroppsliga intryck och mentala intryck.

GESTALTNING indelas i sex klasser. Det är gestaltning av viljemässiga tillstånd beträffande visuella objekt, ljud, lukt, smak, kroppsliga intryck och mentala intryck.

MEDVETANDE indelas i sex klasser. Det är medvetande om öga, öra, näsa, tunga, kropp och sinne.

Detta är 28 olika sätt att begrunda "De fem fasthållande". När vi analyserar dem finner vi att det inte finns något beständigt i dem, varken i det som var i går eller det som kommer att uppstå i framtiden. När vi ger orsak och grund för våra känslor, varseblivningar, gestaltningar att uppstå och när vi manipulerar dem, leder det till uppfattning om "min- inte min", "tycker om- tycker inte om", som i sin tur leder till lidande. Vi är alltså okunniga om hur khandas uppstår och hur vi kan befria oss från dem.

På grund av okunnighet uppstår karmaprocessen. På grund av karmaprocessen uppstår medvetandet

På grund av medvetandet uppstår kropp och sinne. På grund av kropp och sinne uppstår de sex sinnesgrunderna

På grund av de sex sinnesgrunderna uppstår känslointrycken. På grund av känslointrycken uppstår känslorna

På grund av känslorna uppstår begären. På grund av begären uppstår fastklamrande

På grund av fastklamrande uppstår tillblivelseprocessen. På grund av tillblivelseprocessen uppstår återfödelsen

På grund av återfödelsen uppstår från äldre existenser och dess död. Sorg, jämmer, lidande, bedrövelse och förtvivlan uppstår också

Denna hela mängd lidande uppstår

Genom att okunnigheten totalt försvinner blir karmaprocessen utplånad

karmaprocessens upphörande utplånar medvetandet

medvetandets upphörande utplånar kroppen och sinnet

kroppens och sinnets upphörande utplånar de sex sinnesuttrycken

de sex sinnesintryckens upphörande utplånar känslointrycken

känslointryckens upphörande utplånar känslorna

känslornas upphörande utplånar begären

begärens upphörande utplånar fastklamrande

fastklamrandets upphörande utplånar tillblivelseprocessen.

återfödelse-och karmaprocessen upphörande utplånar återfödelsen

återfödelsens upphörande utplånar äldre existenser och dess död

sorg, jämmer, lidande, bedrövelse och förtvivlan uppstår inte

Denna hela mängd lidande har upphört

När vi analyserar exakt, finner vi att orsakerna till fasthållandet är okunnighet-känslan av ett "jag", och när vi tar bort okunnigheten kommer vi till insikt om att inget är beständigt anicca, vilket leder till lidande, dukkha och uppfattningen om ett icke-jag, anatt . Att meditera koncentrerat på detta leder till Nibbana. Hur ska vi då meditera? Ingen kan lära ut hur man ska nå denna insikt i meditationen. Det måste komma inifrån människan själv. Det gäller att öva och träna. En del människor kommer kanske till insikt genom att meditera, andra genom undervisning eller genom studier.

Kvinnan som bröt benet i berättelsen tidigare förstod inte sin smärta. Det finns tolv dukkhaorsaker. Det kan vara livshunger, eller starkt sensuellt begär som leder till tanken att "detta är min kropp". Detta begär är kopplad till kärlek till livet. Kvinnan kände smärtan och lät den växa till att omfatta hela kroppen, vilket visar på en stark "jag"-känsla. Känslan av smärta lockade hennes sinne så att hon kunde inte urskilja vilken sida hon hade smärta i. "De fem fasthållande", khandas, lockade henne. Om någon älskar sitt liv kan han inte acceptera smärta och han vill återfödas.

Det finns fyrtio meditationsmetoder. Vi kan själva välja det som passar oss bäst. Det ger visdom om livet. Vi kan också prata med dhammavänner. Det hindrar att vi låser in oss i våra gamla föreställningar. Det är bra att lyssna till dhamma och att förstå. Det minskar "jaget" och det hjälper oss att sprida kärlek till alla världar.