DHAMMATAL

1999-07-24

Under år 1997 och 1998 hölls en serie dhammatal på Stockholm Buddhist Vihara. Dessa tal antecknades av Kerstin Jönhagen och finns nu här för att du ska kunna ta del av dem. Spara dem gärna på din hårddisk. 

       INNEHÅLLSFÖRTECKNING        

YTTERLIGARE SIDOR SOM DET HÄNVISAS TILL
Olika världar- loka
De fyra paren - ariya-puggala

© Stockholm Buddhist Vihara


FLER DHAMMATAL

© Stockholm Buddhist Vihara