Senaste rättning av småfel 08-01-10

 

ARIYA PUGGALA

"de fyra paren av åtta enskilda"
vilket innebär åtta grupper av nobla personer.  De är:

de som förverkligat och de som njutit frukterna

1) av att ha övervunnit strömmarna =  1. sotapatti-magga - 2.sotapatti-phala

2) av att ha övervunnit (återstår bara en) återfödelse =  3. sakadagami-magga - 4. sakadagami-phala

3) av att ha övervunnit återfödelse =  5. anagami-magga - 6. anagami-phala

4) av att ha funnit vägen till upplysning =  7. arahatta  magga - 8. arahatta-aphala

De fyra parens engelska beteckning:

stream entry
once returner
non returner
holy one

1) De som har övervunnit strömmarna, sotapatti-magga, har lämnat de tre första bojorna  (De tio bojorna se dhammatal nr 12) egen åsikt, skepsis och tro på ritualer och är på väg mot Nibbana.

  • Egen åsikt. En människa som lämnat denna boja har inte kvar någon åsikt om att "kroppen är min" eller om "jag". Denna boja skapar behov och begär. En person som övervunnit strömmarna har minskat behoven och begären.
  • Skepsis. En människa som lämnat denna boja har inte kvar någon tanke på om vägen hon valt är klar eller ej. Hon vet.
  • Tro på ritualer. En människa som lämnat denna boja har inte kvar någon tanke på att om hon följer en viss ritual så når hon Nibbana. En munk som noga följer de 227 munkreglerna utan att rena sitt sinne genom meditation överger inte denna boja. Både disciplin och meditation behövs.

De tre bojorna är således helt brutna för de som övervunnit strömmarna. Deras medvetande fungerar starkt och ofta. De kommer att födas igen i bra världar (andra världar se Loka) till de uppnått Nibbana där eller här.

2) De som har övervunnit någon (återstår bara en) återfödelse, sakadagami-magga, har minskat men inte helt tagit bort sina sensuella begär och sin illvilja. De praktiserar med stor strävan och starkt medvetande och återföds bara en gång innan de uppnår Nibbana.

3) De som har övervunnit återfödelse, anagami-magga, är helt fria från de tio bojorna, från sensuella begär och från illvilja. De föds i högre världar. De har nått så högt att de ej behöver hjälp med att praktisera och når Nibbana

4) De som gått vägen till upplysning, arahatta-magga, har brutit alla tio bojorna som leder till girighet, hat och själviskhet. De har nått upplysning, Nibbana och kallas arahants.