UTFORSKANDE AV PSYKISKA OCH FYSISKA HANDLINGAR

dhamma-vicaya

En upplysningsfaktor

av Bhante Paññaratana

 

Begreppet "Dhamma"
 • 1. Begreppet "dhamma" innebär "allt" för buddhister. Allt som finns är dhamma.
 • 2. Sättet att tänka är dhamma.
 • 3. Det sätt som människan fungerar på fysiskt och psykiskt är dhamma.
 • 4. Dhamma betyder att på djupet förstå de fem grupperna av fastklamrande:
  Kroppen, känslan, varseblivning, gestaltning, medvetande , rupa, vedana, sañña , sankhara, viññana

  En meditatör går in i och urskiljer dessa fem grupper.

 • 5. De tolv inre och yttre orsakerna till bindning:

INRE:                                                     YTTRE 

öga eller synorgan                                    föremål som lockar ögat,

öra eller hörselorgan                                 ljud som lockar örat, sadda

näsa eller luktorgan                                  dofter som lockar näsan, ghanda

tunga eller smakorgan                               smaker som lockar tungan, rasa

kropp eller beröringsorgan                          beröring som lockar kroppen,

sinne                                                      objekt som lockar sinnet

Medvetenheten förstår dessa gruppers funktion.

En person som observerar med medvetenhet undersöker

 • De fem grupperna av fastklamrande, khandha
 • 2. De fyra elementen, dhatu
 • 3. De sex sinnesgrunderna, yatana
 • 4. De fem energierna, bala
 • 5. Upplysningsfaktorerna, sattabojjanga
 • 6. Meditationsträningen, bhavana

Vi kan metodiskt tillämpa utforskandet av psykiska och fysiska handlingar - dhamma-vicaya genom följande sex punkter:

 1. lära oss de fem grupperna av fastklamrande
 2. iaktta renhet, både inre och yttre
 3. tillämpa de fem energierna i god harmoni
 4. umgås med vänner som praktiserar och som känner till de fem grunderna för fastklamrande
 5. undersöka och analysera de fem grupperna av fastklamrande
 6. stödja oss mot upplysningsfaktorerna

Genom att observera de fem grupperna av fastklamrande, förstår vi hur de byggs upp och hur de försvinner. Innebörden av detta är att det bara rör sig om illusioner.

Tidigt uppstod inom buddhismen olika skolor. En av dem ansåg att en företeelse uppstår, existerar och försvinner. Den andra, therevada ansåg att en företeelse uppstår och försvinner, den existerar aldrig, inte en i en sekund. Man kan ju undra hur vi kan observera en företeelse som inte existerar. Men det är ändå lättare att förstå eftersom vår förmåga att se inte är skärpt.

När vi undersöker måste vi inse verkligheten genom vår egen erfarenhet. Logisk kunskap kommer inte av visdom, det är därför vi inte nått Nibbana. Vi accepterar en princip för att kanske vetenskapsmän sagt att det är så. Om vi ser exakt, då är det upplysning. Vår kunskap om verkligheten byggd på våra sinnen kan missleda oss. Jag satt en gång på tåget då ett annat tåg fanns på spåret bredvid. Jag uppfattade då som att mitt tåg stod stilla och det andra tåget rullade. Men sen märkte jag att det faktiskt var mitt tåg som gick. Vi blir lurade av våra sinnen. Det var ingen bra uppfattning. Man måste reflektera och få bort det som är missvisande. En bra hjälp för detta är renhet, inre renhet i sinnet, fysisk renhet och renhet i omgivningen, miljön.

En bra meditatör håller sig ren genom att tvätta sig med tvål och vatten, borsta tänderna och sköta kroppen med olika slags hygienartiklar. Kläderna ska vara hela, rena och välskätta . Den som praktiserar Dhamma håller rent omkring sig, håller ordning på sina saker och slänger inte omkring dem. Det ska vara rent på meditationsplatsen och överallt inomhus.Den som har trädgård ska hålla den i snyggt skick utan ogräs och skräp som ligger överallt.

Det är viktigt att känna till de fem energierna och deras funktion. De är:

Förtroende, saddha;  energi, viriya; medvetenhet, sati ; koncentration, samadhi ; visdom pañña

Ett starkt förtroende innebär att man inte sätter sin tillit till något bara för att någon annan sagt att det är på ett visst sätt. Ibland kan ett påstående, en tradition eller en dogm ärvas i generation efter generation och människorna tror på det för att så har man alltid sagt och tyckt. Olika kulturer kan också ha sina åsikter.

En tro på något kan alltså skifta från tid till annan, från person till person. En tro eller ett påstående är inte exakt och kan bli felaktig eftersom det bygger på hörsägen. Buddha uppmanar att inte lita på något eller på vad någon säger. Förtroende kommer från egen erfarenhet. Buddha säger: "Kom och se!"

Svakkhato bhagavat dhammo, sanditthiko, akaliko,
ehipassiko, opanaiko, paccatam veditabbo viññuhiti.

Läran som förklarats så väl av den upphöjde och som ger resultat här och nu och som är av tidlöst värde
öppen för bekräftelse, leder till målet, och kan förstås av var och en som är vis.

Det var en munk som brukade komma till Buddhas dhammaundervisning. Munken betraktade Buddhas ansikte och tyckte om det han såg. Han såg Buddhas skönhet och trodde på den. Vad Buddha än gjorde följde munkens blick honom. Allt vad Buddha gjorde tyckte han var bra och han hade förtroende till Buddhas yttre skönhet. Buddha såg detta och tänkte att denna munk kommer inte att nå Nibbana och han sade till munken: "Varför tittar du på min kropp. Gör inte det. Titta på din egen erfarenhet". Då såg munken kroppens sammansättning av de fyra elementen och förstod att kroppen är något som hela tiden förändras och åldras. Detta blev ett starkt förtroende som munken skapade.

Men man måste ge chans även för de andra energierna. Det är ingen bra meditation om förtroendet blir för starkt till exempel. Buddha lovprisade alla energierna. Det måste finnas jämvikt mellan dem. Om koncentrationen blir för stark leder det till lättja för att man glömmer allt annat än just det behagliga i koncentrationen. Då försvinner förtroende, energi och medvetenheten. För mycket koncentration ger för lite energi och det tynger ner sinnet. Å andra sidan ger för stark energi för lite koncentration och det leder till rastlöshet. En bra meditation kräver god harmoni mellan koncentration och energi för att nå jh natillstånd. Men även ett jh natillstånd är övergående. Det berättas om en asket i Himalaya som kom i ett jh natillstånd så att han flög. Medan han flög såg han en vacker kvinna, en prinsessa som sjöng underbart. Hans begär väcktes och blev starkare. Då sjönk han och landade i skogen. Han byggde bojor.

Med bra koncentration tillsammans med bra energi kan man nå full absorption. Har du bra förtroende och koncentration tillsammans med insiktsmeditation om här och nu medför det en klar bild av dig själv. En skarp koncentration som är medveten om slöhet eller rastlöshet kan släppa dessa tillstånd. De fem energierna kan bygga upp upprymdhet, men rätt medvetenhet kan förhindra det. En dag såg jag en pojke som åt kex. "Jag vill också ha!", tänkte jag. Jag lade märke till min tanke och tänkte att jag bara ville smaka en bit. Medvetenhet om de begär vi skapar tar bort dem. Använd medvetenheten, den är nyckeln, säger Buddha.

Sammanfattningsvis ska vi

 1. Lära oss de fem grupperna av fastklamrande
 2. Iaktta renhet, både inre och yttre
 3. Tillämpa de fem energierna i god harmoni
 4. Umgås med vänner som praktiserar och som känner till de fem grunderna för fastklamrande
 5. Undersöka och analysera de fem grupperna av fastklamrande
 6. Stödja oss mot upplysningsfaktorerna

En människa som går denna rätta väg går in i dhamma-vicaya och når Nibbana. Karma är färdig för den som utforskat. Bojorna bryts och försvinner. Det tycks svårt för oss som finns i den materiella världen. Men när vi minskar begären får vi rätt förståelse för den riktiga verkligheten. Vi får harmoni och lugn. Genom strävan kan alla nå förståelse av karmatiska orsaker.