MEDVETENHETENS FYRA GRUNDPELARE

satipatthana

medvetenhet om

kroppen kayanupassana

känslorna vedanupassana

sinnet cittanupassana

tankarna dhammanupassana


MEDVETENHET OM SINNET
cittanupassana

av Bhante Paññaratana

 

Det finns sexton meditationsobjekt över sinnet. Vi ska kontemplera över och bli medvetna

om sinnet bär inom sig

1) lusta - 2) icke lusta

3) hat - 4) icke hat

om sinnet är

5) vilselett - 6) icke vilselett

7) inskränkt - 8) icke inskränkt

9) utvecklat - 10) icke utvecklat

om sinnet nått

11) högre mental nivå - 12) lägre mental nivå

om sinnet är

13) koncentrerat - 14) icke koncentrerat

15) befriat, fridfullt - 16) icke befriat, icke fridfullt


LUSTA

När lustfyllda tankar kommer till sinnet måste jag vara medveten om att jag har lustfyllda känslor eller tankar. Jag begrundar att sådana känslor och tankar kommer och försvinner. Ingenting är permanent, inte heller känslor eller tankar på lusta. Sådana känslor och tankar uppstår successivt, en sekund i taget och avtar på samma sätt, en sekund i taget.

ICKE-LUSTA

Jag måste vara medveten om när jag är utan lustkänslor. Att vara fri från lusta, akusala citta, är bra och ger god karmarelation.

HAT

Inte heller hat kan existera på samma nivå hela tiden. Man kan inte alltid ha hattankar.

ICKE- HAT

Ibland är vi helt utan hatkänslor. Då blir sinnet mjukare - men också detta sinnestillstånd försvinner.

När jag bär på lusta, icke-lusta, hat, icke hat är jag medveten om att jag har dessa känslor. Jag förstår att de kommer och försvinner, de är förgängliga, anicca, det ger mig lidande och smärta dukkha. Eftersom ingen känsla är beständig lär jag mig att det inte finns något som är beständigt, det finns inget icke-jag anatta..

VILSELETT SINNE

Ett vilselett sinne är en svag personlighet. "Jag kan inte klara av det här". Men dessa känslor försvinner.

ICKE- VILSELETT SINNE

Ett icke-vilselett sinne säger: "Jag kan göra detta."

INSKRÄNKT SINNE

Sinnet varierar så att det ibland är inskränkt.

ICKE- INSKRÄNKT SINNE

Ibland är sinnet vidöppet

UTVECKLAT SINNE

Ett utvecklat sinne har bra koncentration och meditation. Jag är medveten om min nivå - ett rent sinne. Detta leder till Nibbana. Men även detta utvecklade sinnelag går ner om jag inte har full utveckling.

ICKE-UTVECKLAT SINNE

När jag har svag koncentration måste jag vara medveten om det.

När jag har ett sinne som är vilselett, icke-vilselett, inskränkt, icke-inskränkt, utvecklat eller icke-utvecklat är jag medveten om att jag har dessa känslor. Jag förstår att de kommer och försvinner, de är förgängliga, anicca, det ger mig lidande och smärta dukkha. Eftersom ingen känsla är beständig lär jag mig att det inte finns något som är beständigt, det finns inget icke-jag anatta..

HÖGRE MENTAL NIVÅ

Vid en högre utveckling av meditationen är jag medveten om den högre nivå jag nått - sinnet är rent. Om jag inte nått Nibbana, blivit arahant, går även detta tillstånd ner.

LÄGRE MENTAL NIVÅ

Vara medveten om att jag befinner mig på en lägre mental nivå med dålig koncentration.

När jag har nått en högre mental nivå eller står på en lägre mental nivå är jag medveten om dessa tillstånd. Jag förstår att de kommer och försvinner, de är förgängliga, anicca , det ger mig lidande och smärta dukkha. Eftersom ingen känsla är beständig lär jag mig att det inte finns något som är beständigt, det finns inget icke-jag anatta..

BEFRIAT, FRIDFULLT SINNE

Med ett befriat, fridfullt sinne känner jag ingenting, vare sig fysiskt eller psykiskt. Jag har inga tankar - inga känslor. Jag befinner mig på en djupare koncentrationsnivå och sinnet går ut från kroppen. Det kräver energi och är svårt att bli medveten om.

ICKE-BEFRIAT, ICKE-LUGNT SINNE

Jag är måste vara medveten om när mitt sinne inte är fridfullt eller lugnt.

När jag har ett befriat, lugnt sinne eller ett icke-befriat, icke lugnt sinne är jag medveten om dessa tillstånd. Jag förstår att de kommer och försvinner, de är förgängliga, anicca , det ger mig lidande och smärta dukkha. Eftersom ingen känsla är beständig lär jag mig att det inte finns något som är beständigt, det finns inget icke-jag anatta.


Detta är de sexton sinnestillstånden. I vilket tillstånd vi än befinner dig förändras det varje sekund. Är vi medvetna om dessa sexton kan vi nå Nibbana.

Vi förstår hur de kommit:

Salayatana-paccaya phasso: På grund av de sex sinnesgrunderna uppstår känslointrycken.

Phassa-paccaya vedana:       På grund av känslointrycken uppstår känslorna

Vedana -paccaya tanha.:      På grund av känslorna uppstår begären.

Vi förstår också hur de försvinner:

Avijja ayatveva asesa-viraga-nirodha, sankhara-nirodho:   Genom att okunnigheten totalt försvinner blir karmaprocessen utplånad

sanhkara-nirodha , viññana-nirodho:   karmaprocessens upphörande utplånar medvetandet.

viññana-nirodha , nama-rupa-nirodho:   medvetandets upphörande utplånar kroppen och sinnet

nama-rupa-nirodha , salayatana-nirodho:   kroppens och sinnets upphörande utplånar de sex sinnesuttrycken.

salayatana-nirodha , phassa-nirodho: de sex sinnesintryckens upphörande utplånar känslointrycken

phassa-nirodha , vedana nirodho:   känslointryckens upphörande utplånar känslorna.

vedana -nirodha, tanha-nirodho:   känslornas upphörande utplånar begären.  

tanha -nirodha , upadana-nirodho: begärens upphörande utplånar fastklamrande.

Vi får insikt om att allt är tomt, allt är en illusion - det är ett sätt att nå Nibbana.