GLÄDJE - piti - EN UPPLYSNINGSFAKTOR
Silanussati

Att meditera över sila

av Bhante Paññaratana

 

Förra helgen var jag i Umeå på en ceremoni i en familj. Kvinnan i familjen är från Sri Lanka, men där var många vänner till henne som aldrig sett munkar. Jag berättade för dem om disciplin och regler i buddhismen. Vi buddhister praktiserar disciplin, inte regler. Regler innebär att om man bryter en regel får man straff. Att praktisera disciplin ger i stället, det ger glädje. Dessa människor förstod vad sila, etik, innebär.

Glädje är en upplysningsfaktor och att begrunda sila ger glädje.

Många människor brukade komma till Buddha med blommor, rökelse och sandelträ. Buddhas efterföljare Ananda tänkte att dessa gåvor gav bra atmosfär. "Vilken doft är den starkaste?" frågade Ananda. Buddha svarade: "Doften från blommor, rökelse och sandelträ flyger bort när vinden kommer, men om någon praktiserar goda egenskaper sprids doften från dem överallt. En människa som tillämpar de fem disciplinerna och är givmild sprider goda dofter i vilket land hon än bor i". Det ger starkt självförtroende. Den människans goda rykte kan inte försvinna. Det går både med och mot vinden.

Blomdoft flyger inte motvinds,
ej heller doft av sandelträ, tagara eller jasmin.
Men doften av goda människor flyger motvinds:
den gode sprider sin doft i alla riktningar
Sandelträ eller tagara,
lotus eller jasmin -
oöverträffad av dessa
är doften av godhet
Den doft är ringa
som kommer från tagara och sandelträ;
men den doft som kommer från de goda
tränger högst upp till gudarna
Dhammapada 54-56

Vi buddhister följer den åttafaldiga vägen, atthangika- magga

Visdom
1 Rätt uppfattning
2 Rätt förståelse

Etik
3 Rätt tal                              
4 Rätt handlande                  
5 Rätt livsföring                     

Etik, moral är en del av psykisk träning. Den tar sig uttryck i tal och handling. Harmoniska tankar gagnar den psykiska utvecklingen.

Koncentration
6 Rätt strävan
7 Rätt uppmärksamhet
8 Rätt koncentration

FEM DISCIPLINER - PANCE SILA

Dessa är de fem etiska discipliner som varje buddhist reciterar på pali :

  1. jag tar avstånd från att döda
  2. jag tar avstånd från att ta det som inte givits mig
  3. jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten
  4. jag tar avstånd från att ljuga
  5. jag tar avstånd från att använda droger och alkohol

  1. panati-pata veramani sikkha padam samadiyami
  2. adinna dana veramani sikkha padam samadiyami
  3. kamesu miccha -cara veramani sikkha padam samadiyami
  4. musavada veramani sikkha padam samadiyami
  5. sura meraya-majja-pana-dathana veramani sikkha padam samadiyami

Se faran
Det gäller att kunna se faran även i små fel och försöka ta avstånd från dem och inte låta dem utvecklas till att bli större. Buddha undervisade om att obetydliga fel ger samma resultat som större fel. Buddha.

Moral, etik har samband med medvetenhet. En människa är medveten om faran även i små fel. Det hjälper henne att nå Nibbana.

Träna sinnena
Buddha har lärt hur ögat skapar bilder, örat ljud, näsan dofter, tungan smaker, kroppen känslointryck och hur sinnet skapar tankar. Sinnena leder oss till att vi tycker om, eller inte tycker om saker och ting, vilket i sin tur leder till begär eller hat. Man måste bevaka sina känslor och träna sinnena.

Träna renhet i levnadssätt
Mana tränar renhet i levnadssätt genom "de fem disciplinerna", pance sila.

Sila handlar både om att utföra de etiska discipliner som Buddha tillråder oss, och att undvika det som Buddha avråder oss från att göra. En buddhist som bryter mot disciplinerna har inga skuldkänslor, men är medveten om de fel han eller hon gjort. Om jag bryter mot disciplinerna är det meningslöst att få skuldkänslor, det som gjorts går inte att göra ogjort. Jag måste acceptera och förstå vad jag gjort. Det dåliga jag gjort påverkar min karma. Därför är det viktigt med stark disciplin.

En person som praktiserar medvetenhet om sila, silanussati, går ut i skogen eller till en lugn plats och begrundar att han eller hon har praktiserat väl. Detta innebär bra sila, disciplinen har inte fläckats eller brutits ner. Det hjälper en sådan människa att befria sig, skuldkänslor uppstår inte. Denna människa blir uppskattad av de visa, hon får stort självförtroende, det ger bra meditation. Det inträffar ibland att en människa med stark sila för bara en sekund kanske, blir fri från hat, girighet, begär och okunnighet. Det är värdefullt och ger stor glädje.

Det gäller för varje meditatör att ha respekt för träning, veta att sanghan följer hans/hennes strävan, att han/hon blir fri från rädsla och självförebråelser. En sådan person ser sina små fel , får förtroende och mer och mer visdom, lycka och glädje.

Tillämpa silanussati. Låt medvetenhet, sila och visdom samarbeta.