DE FEM HINDREN
nivarana

av Bhante Paññaratana

" Det finns dessa fem hjärtats orenheter genom vilka hjärtat varken är milt eller smidigt eller strålande ,
varken lätt kan bryta sig loss eller tillräckligt samlat för att utplåna orenheterna". (Samyutta Nikaya)

Hindren är fem egenskaper hos sinnet som förblindar vår mentala föreställning. När de fem hindren är närvarande kan vi inte uppnå koncentration och vi ser inte helt den fulla sanningen.

De fem hindren är:

 1. sensuella begär
 2. ilska
 3. slöhet, lättja
 4. rastlöshet, oro
 5. skepticism, tvivel

Anguttara Nikaya liknar

 • de sensuella begären som vatten blandat med en mångfald färger
 • ilska som kokande vatten
 • slöhet och lättja som vatten täckt av mossa
 • rastlöshet och oro som upprört vatten piskat av vinden
 • skepticism och tvivel som grumligt och dyigt vatten.

Med sensuella begär menas fasthållande vid sensuella sinnesobjekt som form, ljud, lukt, smak och känsel. Det betraktas som en av de bojor som binder människan till återfödelsen hjul, samsara

Känslor som "tycka om" leder till fasthållande medan känslor av "icke-tycka om" leder till aversion eller hat och ilska. Dessa två, fasthållande och hat är de två stora eldar som brinner i hela världen. Med okunnighetens hjälp skapas alla världens lidanden.

Slöhet förklaras som sjukligt tillstånd i sinnet och lättja som mentalt sjukligt tillstånd. Slöhet och lättja är inte kroppslig lättja. Även en arahant (den som uppnått nibbana)som har utplånat dessa tillstånd kan känna kroppslig trötthet.

Rastlöshet är ett mentalt tillstånd. Det är kopplat till ett omoraliskt medvetande. I regel görs onda gärningar i upphetsning eller rastlöshet. Oro är ett problem. Det innebär varken ånger över samlad ondska eller ouppfylld godhet. Enbart ånger över ens onda fritar ingen från dess ofrånkomliga konsekvenser. Den bästa ångern innebär vilja att inte upprepa det onda.

För att utplåna rastlöshet och oro behövs kunskap eller lärande, analyserande i diskussioner, förståelse av etiska föreskrifter, att vara tillsammans med människor som praktiserar och med goda vänner i sanna och riktiga samtal.

Tvivel är att vara utan visdom. Tvivel används inte som uttryck för tvivel på Buddha utan det betecknar vankelmod i fråga om varje sak som skall uträttas. Det är en oförmåga att bestämma sig definitivt för någonting. För att utplåna vankelmod behövs kunskap om Dhamma och etik, analyserande i diskussioner, förståelse av etiska föreskrifter, gränslös förtröstan, goda vänner och sanna och riktiga samtal.

 • "Han har släppt sensuella begär; han vistas med ett hjärta fritt från sensuella begär; han renar sitt hjärta från begär."
 • "Han har släppt ilska; han vistas med ett hjärta fritt från ilska, han hänger sig åt kärlek och medlidande mot alla levande varelser, han renar sitt hjärta från ilska."
 • " Han har släppt slöhet och lättja; han vistas fri från slöhet och lättja; han älskar insikten och med ett vaktande sinne med klar medvetenhet renar han sitt sinne från slöhet och lättja."
 • " Han har släppt rastlöshet och oro; han vistas med ostört sinne och med ett hjärta fullt av frid renar han sitt sinne från rastlöshet och oro."
 • " Han har släppt skepticism och tvivel, han vistas fri från tvivel full av förtröstan på det goda, han renar sitt hjärta från tvivel."

Vi måste bli medvetna om de fem hindren för att då kunna bli befriade från dem. För varje hinder finns sex metoder att meditera över.

Vi är medvetna om att sensuella begär har uppstått
Vi är medvetna om att sensuella begär är frånvarande
Vi reflekterar över hur vi byggde upp de sensuella begären
Vi reflekterar över grunderna för dem
Vi släpper dem, hindrar dem från att komma upp
Skärpt medvetenhet och visdom leder till att inga sensuella begär uppstår.
På samma sätt begrundar vi de övriga fyra hindren. Dessa sex metoder är en ren metod att förstå.

Så når vi Nibbana