GLÄDJE - piti - EN UPPLYSNINGSFAKTOR
Sanghannussati

Att meditera över sangha
av Bhante Paññaratana

 

Vad är glädje? En gång åkte jag pendeltåg. Tåget var på väg mot Slussen och i vagnen fanns ett ungt par, en pojke och flicka i 18-20-årsåldern. De var mycket förälskade i varandra och kysstes och kramade varandra och alla i vagnen tittade på dem och såg hur glada de var. Efter en stund steg en kontrollant på tåget och flickan fick ut pojken genom dörren innan de som skulle stiga på kom in och själv hann hon ut genom en annan dörr. Alla skrattade för de förstod att ungdomarna inte hade biljett. Den glädje pojken och flickan hade var av världslig art och blev inte så långvarig eftersom rädslan för kontrollanten tog överhand. Det var en tillfällig glädje. Rädslan var starkare än deras glädje.

Den inre långvariga glädjen är en upplysningsfaktor, som vi uppnår när vi använder oss av någon av meditationsmetoderna, för att begrunda glädje - piti. I dag ska jag tala om sanghanussati, begrundan av sangha , församlingen.

Föramlingen beskrivs som supatipanno, ujupatipanno, ñayapatipanno, samicipatipanno.

Församlingen som är SUPATIPANNO
Den upphöjdes efterföljare som praktiserat väl. För en sådan efterföljare är vägen rak.

Församlingen som är UJUPATIPANNO
Den upphöjdes efterföljare som levt hederligt och som praktiserat medelvägen.

Församlingen som är ÑAYAPATIPANNO
den upphöjdes efterföljare som praktiserat rätt väg, där målet är Nibbana

Församlingen som är SAMICIPATIPANNO
Den upphöjdes efterföljare som alla praktiserat med samma uppfattning. Det finns inget motstånd från den som följer Buddhas metoder. En sådan person är fri från åsikter.

Församlingen består av YADIDAM CATTARI PURISAYUGANI ATTHAPURISAPUGGALA ,"de fyra paren av åtta enskilda", vilket innebär åtta grupper av nobla personer (munkar), som nått olika nivåer. Läs mer om "de fyra paren"!  

Dessa grupper av olika nivåer i församlingen kallas ariya. De har kommit långt och är därför värda

ahuneyyo, pahuneyyo dakkhineyyo, añjalikaraniyo
anutteram puññakkhetam lokassati.

kärleksfullhet, gästfrihet, offergåvor och respekt
För den som ger detta innebär det den ojämförliga grunden av meriter i världen

Också följande grupper räknas till sangha

 1. De som uppnått tio fulländade egenskaper, nämligen fullkomning i :

  • generositet
  • moral
  • försakelse
  • visdom
  • strävan
  • tålamod
  • tillit
  • beslutsamhet
  • allomfattande kärlek
  • jämvikt

2. Munkar som inte uppnått Nibbana därför att de har kvar alla tio bojor. Men de praktiserar efter förmåga.

3. Alla människor som står på olika nivåer och praktiserar kärlek, tålamod, medlidande efter förmåga. Dessa människor tillhör kanske olika religioner. Det kan vara muslimer, hinduer, kristna. Alla kan de uppnå Nibbana för de har de egenskaper som behövs. Vi måste tolerera att vi befinner oss på olika nivåer.

4. Alla levande varelser av alla former i alla världar som praktiserar efter förmåga. De är inte medvetna om att de gör det och de måste födas många gånger i samsara.

Alla som praktiserar sprider kärlek och medkänsla till alla andra. Det är en stark tanke och skapar stark glädje. Vårt förtroende växer när vi praktiserar sanghanussati. Innebörden är att vi renar våra sinnen, vi förstår världen och vi får visdom. Alla kan dela kärlek och medkänla och minska själviskhet. Läraren gör det mot sina elever, föräldrarna mot sina barn, flickvännen mot sin pojkvän och pojkvännen mot sin flickvän.