GLÄDJE - piti - EN UPPLYSNINGSFAKTOR

Avstå från umgänge med okultiverade, skamlösa människor

av Bhante Paññaratana

 

Det finns många slags karaktärer. Om vi träffar tio personer så möter vi tio olika karaktärer, kanske till och med hundra. Samma människa kan ha olika karaktärer beroende på omständigheterna. Det växlar. Men det är naturligt och inte farligt, det är människans natur och det gäller att förstå det. Buddha delar upp okultiverade, skamlösa människor i grupper efter deras egenskaper.
 • De som är ilskna, gnälliga, elaka och skrytande. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som helst önskar onda saker, de har torra hjärtan och är utan kärlek. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som förstör och terroriserar sin omgivning. De kallas okultiverade, skamlösa människor
 • De som stjäl även den minsta sak. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som ägnar sig åt att under hot lägger beslag på saker. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som ljuger inför domstolen för att vinna egen fördel. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som grälar på och plågar sina närmaste. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som leder fel och ger farliga råd när någon ber dem om moralisk vägledning. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som, munk eller sökande människa, är bedragare och lögnaktiga. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som är baksluga och manipulerande. De kallas okultiverade, skamlösa människor.
 • De som är giriga, listiga och samvetslösa. De kallas okultiverade, skamlösa människor.

En människa med dålig karaktär är inte okultiverad och skamlös från födseln. Hennes karaktär kan till exempel bero på psykiska problem. I dagens läge finns det många sådana människor och de tycks bli fler och fler. Vi måste försöka förstå hur dåliga egenskaper uppstår. Vi har olika behov, som i sin tur föder nya behov och vi försöker lösa våra behov. Människans behov har ökat med tiden. De primära behoven av mat, sex, bostad, barn har utökats till behov av bil, tv, dator etc. Det blir som en tävling där alla medel, även dåliga, är tillåtna. Men till slut är gränsen nådd för en människa. Hon börjar undra: "Vad är meningen med livet? Är materiella saker det viktigaste i livet?" Hon lämnar sitt materiella tänkande och börjar tänka andligt med vilja att uträtta goda saker.

Vi måste lära oss att känna igen olika karaktärer utan att känna hat mot dem. När vi möter en människa med dålig karaktär har vi ett bra tillfälle att praktisera tålamod och visa kärlek. Vi måste acceptera och tolerera henne. Förståelse skapar god samlevnad. En människa med dålig karaktär är inte dålig från födseln utan dåliga handlingar har gett henne denna karaktär. Men hon kan också ändra sig just nu och skapa sig en bra personlighet som avstår från onda gärningar och som förstår karma. En bra människa fäller inga hårda ord, hjälper andra som behöver hjälp, visar tålamod och kärlek. Det leder till harmoni. Att reflektera över att avstå från okultiverade, skamlösa människor är en meditationsmetod som leder till glädje - piti. En människa som ändrar sin dåliga karaktär kan känna glädje i att själv ha själv ha åstadkommit ändringen. Hon minskar sina behov och begär, och det är vägen till Nibbana.