ALLT ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING

av Siri Lundmark

 

Om vi stannar upp ett ögonblick och tittar oss omkring kommer vi att se att allt omkring oss hela tiden befinner sig i förändring. Om vi går ut i naturen och sätter oss i en lugn skogsbacke så händer mycket. Vi ser fåglar och kanske även andra djur, vinden gör att växter och träd rör sig, himmelen kanske förändrar sig genom molnens rörelse, vi hör hela tiden olika ljud om vi blundar en stund osv...

Det som vi inte ser när vi sitter i skogsbacken en stund, är den växtkraft som finns i naturen och som hela tiden pågår. Träd växer och blir höga och ståtliga, blommor och gräs som från början är små plantor växer till stora planter för att så småningom vissna och gå tillbaka till naturen för att därefter ersättas av nya små plantor nästa vår. Hela tiden pågår ett evigt kretslopp.

Likadant är det om vi stannar upp och bara tittar oss omkring när vi åker tunnelbana eller pendeltåg. Mycket händer omkring oss, människor och djur kommer och går, vi passerar olika platser på vår resa - hela tiden rörelse och förändring.

När det gäller oss själva så är det på samma sätt - vi befinner oss hela tiden i förändring. Om vi börjar med vår kropp så är väl den ett högst påtagligt bevis för hur tiden sätter sina spår. Sakta men säkert upptäcker vi, med jämna mellanrum, förändringar i kroppen.

Om vi fortsätter och går in i vårt inre och iakttar våra tankar, så kommer vi förmodligen att bli förvånade när vi börjar förstå vilken oändlig mängd tankar som hela tiden kommer och som upptar våra sinnen - även när vi känner oss lugna och avslappnade. Hela tiden förändring! Våra tankar skapar i sin tur olika känslor hos oss. Känslor som kan vara behagliga eller obehagliga, i vissa fall också tämligen neutrala - men det viktiga är att våra känslor förändras hela tiden.

Känslorna i sin tur skapar begär där tron att tillfredsställandet av själviska begär och böjelser är vägen till sann lycka. Begären förändras under livets gång.

Det stora problemet för oss är nog egentligen just detta att bli medveten om att allt hela tiden är i förändring. Varför är det så viktigt för mig att bli medveten om att jag lever i en ständig förändringsvärld som pågår både inom och utanför mig själv? Det svar jag har att ge är att en människa som verkligen börjar förstå att allt i livet hela tiden är i förändring, den människan har också lättare att klara livets höjdpunkter och vågdalar utan att tappa bort sig själv i förändringarna.

Hur ska vi då gå tillväga för att bättre kunna förstå att allt hela tiden befinner sig i förändring?

Enligt buddhismen har människan inget eget jag - man talar i stället om ett icke-jag. Buddhismen säger att något personligt jag inte existerar - det är bara en illusion eller en skapelse. I stället för ett jag finns ett medvetande som i sig är tomt och som kan liknas vid ett glas med vatten. I stället för ett jag finns ett ego som är starkt knutet till känslor och begär. Vår strävan är att minska på egot för att bli friare som individer.

Det är våra sex sinnen: ögat, örat, tungan, näsan, kroppen och sinnet som påverkar medvetandet och sätter igång tankeverksamhet. Ögat hjälper oss att se, örat att höra, näsan att känna en doft, kroppen att känna beröring och sinnet hjälper oss att iaktta vad vi tänker.

Genom stor medvetenhet (mindfulness), både i meditation och i vår vardag , kan vi bli medvetna om de sex sinnenas inflytande över vårt medvetande. Genom att förstå sambandet mellan de sex sinnena som skapar våra tankar och som sedan i sin tur skapar känslor ges vi möjlighet att leva så mycket som möjligt i nuet vilket är något att sträva mot. Att leva i nuet innebär att bli närvarande i det som är just nu - inte det förgångna, inte det som kommer - bara vara närvarande just nu.

Att leva i ständig `mindfulness´ är alltså en väg för att förstå att allt förändras. Ögat gör att jag blir medveten om vad jag ser, örat vad jag hör, tungan hur något smakar, näsan hur något doftar, kroppen vad jag fysiskt känner samt sinnet vad jag tänker.

När vi börjar förstå att vi upplever världen genom våra sex sinnen kan vi också börja förstå att allt har en orsak och verkan (cause and effect). Allt har en orsak som sedan får en följd. Som exempel kan nämnas att jag läser en viss bok beroende på en viss orsak, detta får till följd att jag kanske vill läsa fler böcker av just den författaren eller jag vill aldrig mer läsa någon bok av den författaren (verkan). Innehållet i boken påverkar oss förstås också på olika sätt.

När vi förstår att vi upplever världen genom våra sex sinnen kan vi också börja förstå att allt har en början och ett slut (rising and falling). Jag hör t ex ett ljud - det har en början och ett slut.

När vi förstår att vi upplever världen genom våra sex sinnen kan vi också bli medvetna om att se “tingen som de verkligen är” (aware and see things as they are). Det innebär bl a att bli medveten om de negativa sidor som vi bär inom oss och som kan tydliggöras för oss genom ökad mindfulness både i meditation och vardag. Känslor som är förknippade med begär, stolthet, okunskap, oro, hatkänslor osv. I stället kan känslor som jämvikt, medkänsla, inre glädje och allamfattande kärlek (loving kindness) spira.