BUDDHISTISK MEDITATION SOM TERAPI

Av Suddhinand Janthagul

Buddhas väg, medelvägen, leder till måttfullhet och jämvikt. Vad är då "medelvägen"? Buddhas svar är: "Den åttafaldiga vägen". Där finner man en målsättning för hur man i praktiken ska kunna nå måttfullhet och jämvikt. Den målsättningen består av:

RÄTT FÖRSTÅELSE
Rätt förståelse är ett nyckelord i buddhismen. Det handlar om självkännedom, att ta reda på vem man egentligen är.

RÄTT MEDVETENHET
Att medvetet betrakta eller iakttaga kroppen, känslor, tankar och sinnet.

RÄTT KONCENTRATION
Mental träning för att lugna sinnet och skärpa varseblivningen.

Dessa tre föreställningar övar vi i meditationen

Meditation är en metod att hela, förfina och utveckla sinnet. Vipassana-meditation - insiktsmeditation - där man koncentrerar sig på andning och på kroppen, är en form som passar alla människor. Antingen du är buddhist, kristen, muslim, hindu, troende eller icke troende, vad du än är, så kan du andas och du har en kropp.
Att meditera är mycket verkningsfullt vid sjukdom eller smärta. Har du svårt att koncentrera dig på andningen för att du är sjuk kan gående meditation vara bättre. Börja med att stå stilla. Känn fotsulornas kontakt med golvet. Lägg märke till vibrationerna i fotsulorna. Känn efter hur vibrationerna stiger längs benen upp i kroppen och ger energi. Använd den här tekniken också när du sitter, känn kontakten och vibrationerna som stiger uppåt. Tekniken vid gående meditation är att gå långsamt och samtidigt följa med i andningen. Andas in, lyft vänster fot och sätt ner den. Andas ut och växla till höger fot. Var hela tiden medveten om känslan när fotsulan får kontakt med golvet.

Har du ont någonstans, huvudvärk eller du får ont i benen under meditation, försök att fokusera på smärtan. "Känn känslan i känslan". Man kan träna upp sin känslighet. Vira till exempel en gummisnodd runt ett finger eller en tå och du kan lättare känna vibrationerna i fingertoppen eller tån.
Utvidga medvetenheten du tränar i meditationen till att omfatta mer och mer av ditt dagliga liv. Börja när du vaknar på morgonen med att iaktta in- och utandningen i några minuter. Fortsätt sen att träna när du duschar, borstar tänderna, följ med i kroppens rörelser. Att äta med ett medvetet sinne innebär att du följer hela processen från hur födan producerats till hur den förvandlas till energi. Därför är det viktigt att vi inte äter bara för njutningens skull. Följ med i processen. Känn efter hur maten fördelas när du tuggar. Var medveten om när du sväljer, känn hur födan forslas genom matstrupen och ner i magsäcken. Föreställ dig matsmältningen och hur energi skapas av födan du ätit. När du äter kan du också reflektera över hur ditt bröd eller ditt ris har odlats av människor. Det som såtts eller planterats har växt och mognat genom solens och regnets energi. Många människors energi har använts för att förädla råvarorna innan vi kan äta vår mat.
Meditationen är mycket gynnsamt både för vår fysiska och psykiska hälsa. Men det är viktigt att komma ihåg att du aldrig enbart kan tro på en meditationslärare. En lärare ger råd och anvisningar, men det är du själv som måste praktisera. Och du måste praktisera dagligen.