Uppmärksamhet - helt enkelt

Maindfulness In Plain English

Bhante Henepola Gunaratana

Kap 9
Olika övningar
 


Senaste rättning av småfel 10-01-25

I länder med theravadabuddhistisk tradition brukar man börja varje meditationstillfälle med recitation av särskilda texter. Deltagarna kan lyssna på dessa texter som innebär att hedra Buddha och betrakta dem som harmlösa ritualer och inget annat. Men så kallade ritualer har valts och förfinats av många realistiska och hängivna män och kvinnor och de har ett verkligt syfte. De är därför värda en djupare granskning.

Buddha stod i kontrast till sin samtid. Han föddes i ett intensivt överritualiserat samhälle och hans tankar var mycket omstörtande för hans tids etablerade hierarki. Vid flera tillfällen vägrade han sanktionera ritualer för deras egen skull och han var helt orubblig på den punkten. Det betyder inte att ritualer är meningslösa. Det betyder att en ritual noggrant utförd för sin egen skull inte befriar dig. Om du tror att bara recitation av ord skall rädda dig ökar du bara ditt eget beroende av ord och principer. Det avlägsnar dig från ordlös uppfattning av verkligheten i stället för att föra dig närmare den. Därför måste texterna reciteras med en klar uppfattning om vad de är och hur de fungerar. De är inte magiska besvärjelser. De fungerar som psykisk rening, vilket kräver aktiv mental medverkan för att de skall bli verksamma. Frammumlade ord utan tanke är meningslösa. Vipassanameditation är en finstämd psykisk handling och den mentala träningen är mycket svår att nå framgång i. Tekniken fungerar bäst i en lugn och förtroendefull atmosfär. Och dessa recitationer har formats för att utveckla detta. Rätt använda kan de fungera som ett bra verktyg på vägen till befrielse.

Den trefaldiga vägledningen

Meditation är ett tufft arbete. Det är till sin natur en ensam handling. En person kämpar mot enormt mäktiga krafter i sinnet. När du verkligen ger dig in i det kommer du kanske att konfronteras med en chockartad insikt. En dag skall du se inombords och fatta det oerhörda vad du verkligen håller på med, vad du kämpar med för att tränga genom en massiv mur så tät att inte en enda ljusstråle skiner igenom den. Du märker att du sitter där och stirrar på detta byggnadsverk och säger: ”Det här? Kan jag tänka mig gå igenom detta? Men det är omöjligt! Det är allt som finns. Det är hela världen. Detta betyder allt och det är hur jag definierar mig själv och hur jag förstår allt runt omkring mig och om jag tar bort hela världen kommer jag att falla sönder och dö. Jag kan inte gå igenom det. Jag kan bara inte”

Denna känsla är mycket skrämmande och en mycket ensam känsla. Du känner så här: ”Här är jag, alldeles ensam och försöker tränga mig igenom något som är så stort så det ligger utom all föreställning” För att bekämpa denna känsla är det bra att veta att du inte är ensam. Andra har gått vägen förut. De har konfronterats med samma hinder och de har slagit sig genom fram till ljuset. De har fastställt reglerna om hur arbetet kan göras och de har förenat sig i ett broder- och systerskap för gemensam uppmuntran och stöd. Buddha fann sin väg genom samma mur och efter honom kom många andra. Han gav klara anvisningar i Dhamma för att leda andra längs samma väg. Och han grundade Sangha, munkförsamlingen (senare också nunneförsamlingen, övers anm) för att bevara vägen och för att munkarna/nunnorna skulle fortsätta den tillsammans. Du är inte ensam och situationen är inte hopplös.

Meditation tar energi. Du behöver mod för att möta ganska svåra mentala företeelser och beslutsamhet för att möta många obehagliga mentala tillstånd. Lättja duger inte. För att ladda upp energi för arbetet så repetera följande för dig själv. Känn meningen du lägger in i det. Mena vad du säger.

”Jag är beredd att gå den väg som har använts av Buddha och av hans framstående och heliga efterföljare. En slö person kan inte följa den vägen. Må min energi få övertag. Må jag lyckas.”

Allomfattande Kärlek

Meditation är träning i uppmärksamhet och medvetenhet fritt från egot. Det är en metod för att utrota egot genom ett medvetet betraktande. Meditatören börjar sin träning med ett ego som fullständigt behärskar sinne och kropp. Sedan när medvetenheten betraktar egots sätt att fungera genomskådar den rötterna hos mekanismen bakom och utplånar egot bit för bit. Det finns dock en motsägelse i detta. Medvetenhet är uppmärksamhet utan ego. Om vi börjar med egot under full kontroll, hur kan vi då få tillräcklig medvetenhet i början för att börja arbetet? Det finns alltid lite medvetenhet i varje ögonblick. Det verkliga problemet är att samla ihop tillräckligt av det för att det ska bli effektivt. För att göra det kan vi använda en verkningsfull teknik. Vi kan försvaga de sidor hos egot som gör mest skada så att medvetenheten får mindre motstånd.

Begär och hat är egoprocessens främsta yttringar. Girighet och ogillande finns i så hög grad i sinnet så medvetenheten får en verkligt tuff stund. Resultatet är lätt att se. Om du mediterar samtidigt som du är fångad av starkt, tvångsmässigt begär, kommer du att märka att du inte kommer någon vart. Om du är fixerad vid din senaste planering för att tjäna mer pengar kommer du förmodligen att tillbringa den mesta tiden av meditationen med att bara tänka på den. Om du befinner dig i svartaste ursinne över en nyss upplevd oförskämdhet kommer det att uppta ditt sinne helt.

Men dina meditationsminuter är dyrbara. Det är bäst att inte slösa bort dem. Theravadatraditionen har utvecklat ett användbart verktyg som låter dig avlägsna dessa barriärer från ditt sinne åtminstone tillfälligtvis så att du kan fortsätta arbetet med att avlägsna rötterna för alltid.

Du kan använda en föreställning för att göra slut på en annan. Du kan balansera en negativ känsla genom att väcka en positiv. Att ge är begärets motsats. Välvilja är motsats till illvilja. Förstå rätt nu: Avsikten är inte att befria dig genom självhypnos. Du kan inte ställa villkor för Upplysning. Nibbana är ett villkorslöst tillstånd. En befriad människa är verkligen generös och välvillig, men inte på grund av att hon har blivit betingad till det. Hon är det helt och hållet som en yttring av sin egen grundnatur som inte längre hindras av egot. Så det är inte villkorligt. Det är snarare psykisk medicin. Om du tar denna medicin i enlighet med anvisningarna ger den dig tillfällig befrielse från symptomen från den sjukdom som du just nu lider av. Sedan kan du på fullt allvar börja arbeta med själva sjukdomen.

Du börjar med att rensa bort självhat och självfördömande. Du låter först goda känslor och goda önskningar flöda genom dig själv, vilket är ganska lätt. Sedan gör du det samma för människor som står dig nära. Gradvis arbetar du utåt från dina vänner tills du kan rikta samma känslor mot dina fiender och mot alla varelser var de än finns. När det görs på rätt sätt kan det bli en kraftfull träning som förändrar.

Säg i början av varje meditationstillfälle följande sentenser tyst för dig själv. Känn verkligen meningen med dem.

 1. Må jag må väl, vara lycklig och känna frid. Må inget ont drabba mig. Må inga svårigheter drabba mig. Må inga problem drabba mig. Må jag alltid möta framgång.
  Må jag också få tålamod, mod, förståelse och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 2. Må mina föräldrar må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 3. Må mina lärare må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 4. Må mina anförvanter må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 5. Må mina vänner må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 6. Må alla okända människor må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 7. Må mina fiender må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

 8. Må alla varelser må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång.
  Må de också få tålamod, mod, förståelse och och beslutsamhet att möta livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden.

När du reciterat detta så lägg alla dina svårigheter och konflikter åt sidan under meditationen. Bara släpp allt. Om de kommer tillbaka i din meditation senare, så betrakta dem för vad de är, distraktioner.

Det är också bra att praktisera Allomfattande Kärlek precis innan man går till sängs och stiger upp. Det sägs ge god sömn och hindra mardrömmar. Det gör det också lättare att gå upp om morgonen. Och det gör dig vänligare och öppnare mot alla, vän eller motståndare, människa eller annat.

Det farligaste och för psyket mest irriterande som uppstår, speciellt när sinnet är lugnt, är ilska. Du känner kanske indignation när du erinrar dig någon händelse som orsakat psykisk och fysisk smärta. Detta kan inge dig olust, spänning, upprördhet och oro. Du kan kanske inte fortsätta med att utforska sinnestillståndet. Därför är det ytterst viktigt att du börjar meditationen med Allomfattande Kärlek.

Ibland undrar du kanske hur vi kan önska: ”Må mina fiender må väl, vara lyckliga och känna frid. Må inget ont drabba dem. Må inga svårigheter drabba dem. Må inga problem drabba dem. Må de alltid möta framgång. Må de också få tålamod, mod, förståelse och beslutsamt kunna övervinna livets oundvikliga svårigheter, problem och misslyckanden”.

Du måste komma ihåg att du praktiserar Allomfattande Kärlek för att rena ditt eget sinne, precis som du också praktiserar meditation för att du själv skall få frid och befrielse från smärta och lidande. När du praktiserar Allomfattande Kärlek inom dig, kan du uppträda på det mest vänliga sätt utan fördomar, förutfattade meningar, särbehandling eller hat. Ditt förfinade uppträdande hjälper dig att på ett praktiskt vis hjälpa andra att minska deras smärta och lidande. Medkänsla är en manifestation av den Allomfattande Kärleken i verksamhet, för den som inte äger Allomfattande Kärlek kan inte hjälpa andra. Med förfinat uppträdande menas det mest vänliga och varma beteende. Uppträdande omfattar också tankar, tal och handlande. Om denna trefaldiga uttrycksform inte finns i ditt beteende är det inte förfinat. Å andra sidan så är det sakligt sett mycket bättre att ha den ädla tanken ”Må alla varelser vara lyckliga” än tanken ”Jag hatar honom”.

Kom ihåg att dina tankar förvandlas till tal och handling för att få förväntat resultat. Tanke förvandlad till handlig ger påtagliga resultat. Du skall alltid tala och göra saker med medveten Allomfattande Kärlek. Om du handlar eller talar på ett alltigenom motsatt sätt kommer du att klandras av de visa. När medveten Allomfattande Kärlek utvecklas blir dina tankar, ord och gärningar vänliga, angenäma, meningsfulla, sanningsenliga och välgörande för både dig och andra. Om dina tankar, ord och gärningar orsakar ilska hos dig eller andra eller både och, måste du fråga dig själv om du verkligen har tillämpat medveten Allomfattande Kärlek.

I själva verket skulle dina fiender om de mår väl, är lyckliga och känner frid inte vara dina fiender. Om de är fria från problem, smärta, lidande, plåga, neuros, psykos, förföljelsemani, fruktan, ångest och så vidare skulle de inte vara dina fiender. Din verkliga lösning för dina fiender är att hjälpa dem att övervinna sina problem så att ni kan leva i frid och glädje. Egentligen skulle du, om du kan, fylla alla dina fienders sinnen med Allomfattande Kärlek och få dem att inse den sanna betydelsen av frid, så att ni kan leva i frid och glädje. Ju mer av neuros, psykos, fruktan, ångest och så vidare som de befinner sig i, desto mer problem, smärta och lidande kan de ge världen. Om du kunde omvända en illvillig och elak människa till en from och helig person skulle du ha utfört ett mirakel. Låt oss utveckla tillräcklig visdom och Allomfattande Kärlek hos oss själva för att omvända illvilliga sinnen till fromma sinnen.

När du hatar någon tänker du: ”Låt honom vara elak. Låt honom ha sin plåga. Låt honom vara utan framgång. Låt honom inte få rätt. Låt honom inte bli berömd. Låt honom inte ha några vänner. Låt honom efter döden återfödas i ett olyckligt tillstånd på ett dåligt fördärvligt ställe”. Men det som verkligen händer är att din egen kropp skapar en sådan hatfylld stämning att du känner smärta, hjärtklappning, spänning, får ändrat ansiktsuttryck, förlorad aptit, dålig sömn och framstår som mycket obehaglig för andra. Du får igen det samma som du önskar din fiende. Du kan inte heller se sanningen som den är. Ditt sinne är som kokande vatten. Eller du är som en sjuk person som tycker att delikatesser bara smakar hö.  På samma sätt kan du inte uppskatta någons framträdande, prestation, medgång och så vidare. Så länge som du befinner dig i detta tillstånd kan du inte meditera bra.

Kom dock ihåg att det inte finns några magiska formler. De verkar inte av sig själva. Om du använder dem som sådana slösar du både tid och energi. Men om du uppriktigt tar del av dessa formuleringar och lägger ner din energi på dem, skall de stödja din vilja. Testa dem. Undersök själv.


BOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING