Uppmärksamhet - helt enkelt

Maindfulness In Plain English

Bhante Henepola Gunaratana

Kap 11
Ta itu med störningar I
 


Någon gång träffar varje meditatör på störningar under träningen och behöver metoder för att ta itu med dem. Det finns en del bra knep för att snabbt komma tillbaka i spåret. Koncentration och uppmärksamhet går hand i hand. De kompletterar varandra. Om den ena är svag påverkas kanske den andra. Dåliga dagar kännetecknas normalt av usel koncentration. Ditt sinne verkar bara flyta runt. Du behöver en metod för att återställa din koncentration trots mental motgång. Som väl är finns sådana. I själva verket kan du välja bland en del traditionella praktiska metoder.

Metod 1
Mät tiden


Denna första metod har nämnts i tidigare kapitel. En störning har tagit bort dig från andningen och du märker plötsligt att du sitter och dagdrömmer. Knepet är att få bort dig från det som fångat dig, att helt bryta dess grepp om dig så att du kan återgå till andningen med full uppmärksamhet. Du gör det genom att beräkna tiden som du var okoncentrerad. Det innebär inte en exakt beräkning, du behöver inte en exakt siffra, bara en grov uppskattning. Du kan räkna i minuter eller föreställa dig hur länge det varade. Säg bara till dig själv: Ok, jag har varit okoncentrerad i ungefär två minuter, eller sedan hunden började skälla, eller sedan jag började tänka på pengar. När du först börjar tillämpa denna metod, skall du göra det genom att tala tyst till dig själv. När vanan väl är grundlagd, kan du sluta med det, det sker sedan ordlöst och mycket snabbt. Kom ihåg att hela tanken är att komma bort från okoncentrationen och gå tillbaka till andningen. Du kommer ur tankarna genom att inspektera dem bara så länge att du får en grov uppskattning av varaktigheten. Själva avbrottet är inte viktigt. Sluta så snart du blivit fri från okoncentrationen och gå tillbaka till andningen. Fastna inte i beräkningen.

Metod 2
Djupandning

När ditt sinne är vilt upprört kan du ofta få tillbaka uppmärksamheten genom att ta ett par djupa andetag. Drag in luften kraftigt och släpp ut den på samma sätt. Känseln ökar på av insidan av näsborrarna och gör det lättare att koncentrera sig. Var viljestark och lägg kraft i din uppmärksamhet. Kom ihåg att koncentration kan förmås att öka, så du kommer antagligen att märka att hela din uppmärksamhet leds till andningen. Fastna inte i beräkningen.

Metod 3
Räkna

Att räkna andetagen är en vanlig traditionell metod. Några skolor säger att det är en grundläggande metod. Vipassana använder den som en hjälpmetod för att få tillbaka uppmärksamheten och stärka koncentrationen. Som det sades i kapitel 5 kan du räkna andetagen på åtskilliga sätt. Kom ihåg att hålla uppmärksamheten på andningen. Du kommer antagligen att märka en förändring efter räkningen. Andningen saktar ner eller blir mycket lätt och fin. Detta är ett fysiskt tecken på att koncentrationen är väletablerad. Då blir andningen vanligen så lätt eller mjuk att du inte klart kan skilja mellan inandning och utandning. Andetagen verkar vara hopblandade. De kan därför räknas som ett enda. Fortsätt räkningen men bara fram till fem, som då omfattar fem in - och utandningar, börja sedan om. När andningen blir störande så gå till nästa steg. Sluta med siffrorna och glöm tankar på in - och utandning. Försvinn bara in i den rena känslan av andning. Inandningen blandas med utandningen. Det ena andetaget blandas med nästa i en aldrig sinande ström i ett mjukt flöde.

Metod 4
Tysta en tanke med en annan 


En del tankar vill bara inte försvinna. Vi människor är tvångsfixerade. Det är ett av våra största problem. Vi vill gärna gömma tankar på till exempel sexuella fantasier, bekymmer och ambitioner. Vi göder ändå dessa under årens lopp och sysslar oerhört mycket med att vid varje lägligt tillfälle fördriva tiden med dem. När vi sedan sätter oss för att meditera befaller vi dem att försvinna och lämna oss i fred. Det är en skrämmande överraskning att de inte lyder. Sådana här envisa tankar behöver ett direkt grepp, en total frontalattack.

Buddhistisk psykologi har utvecklat ett distinkt klassifikationssystem. Hellre än att dela tankar i klasser som ”goda” eller ”dåliga” föredrar buddhistiska tänkare att betrakta dem som ”gynnsamma” eller ”ogynnsamma”. En ogynnsam tanke är förknippad med begär, hat eller villfarelse. Det är dessa tankar som sinnet lättast bygger upp till att bli tvångsmässiga. De är ogynnsamma i den meningen att de leder bort från målet, Befrielse. Gynnsamma tankar är däremot förknippade med givmildhet, medkänsla och visdom. De är gynnsamma i den meningen att de kan användas som botemedel för ogynnsamma tankar och de kan hjälpa dig mot Befrielse.

Du kan inte ställa villkor på Befrielse. Det är inte ett tankebygge. Inte heller kan du ställa villkor på de personliga egenskaper som Befrielse skapar. Gynnsamma tankar kan skapa sken av gynnsamhet, men det är inte verkligheten. De bryter ihop under stress. Tankar på medkänsla skapar endast ytlig medkänsla. Därför kan dessa gynnsamma tankar inte i sig själva befria dig från snaran. De är gynnsamma bara om de används som motgift mot ogynnsamma tankar. Tankar på givmildhet kan bara tillfälligt göra slut på begär men bara så länge så att uppmärksamheten kan arbeta obehindrat. Men först när uppmärksamheten verkligen har trängt igenom till egoprocessens rötters, försvinner begäret och äkta givmildhet uppstår.

Denna princip kan tillämpas i din dagliga meditation. Om en särskild tvångstanke stör dig kan du tysta den genom att frammana en motsatt. Ett exempel. Om du hatar Kalle och hans fula uppsyn dyker upp i ditt sinne, så försök att sända en ström av kärlek och vänskap till honom. Förmodligen befrias du från den här mentala bilden. Du kan bli befriad genom meditation.

Ibland fungerar inte denna metod. Tvångstanken är alltför stark. Om det är så kan du minska dess makt över dig lite innan du lyckas hitta en avvägning. Det är nu skuldkänslor, en av människans mest ogenomtänkta känsla, kommer över en del av oss. Ta en ordentlig titt på den känsloreaktion som du försöker bli fri från. Fundera verkligen över den. Se hur den får dig att känna. Se vad den gör med ditt liv, din lycka, din hälsa och dina relationer. Försök att se hur den får dig att framstå för andra. Se på hur den hindrar din väg mot Befrielse. Palitexterna framhåller verkligen att du bör göra detta noggrant. De råder dig att bearbeta samma känsla av avsky och förnedring som du skulle känna om du tvingades att gå omkring med ett dött djurkadaver fastbundet kring halsen. Verklig avsky är vad du skulle ha. Denna åtgärd kanske gör slut på problemet. Om inte, balansera långvariga rester av tvångsföreställningen genom att än en gång framkalla dess motsatta känsla. 

Tankar på begär omfattar allt som hör ihop med önskningar, från total girighet efter materiella vinster till ett subtilt behov att bli respekterad som en moralisk person. Tankar på hat omfattar tonskalan från lite vresighet till mördande raseri. Okunnighet omfattar allting från dagdrömmar till verkliga sinnesvillor. Givmildhet gör slut på begär. Välvilja och medkänsla gör slut på hat. Du kan hitta ett särskilt hjälpmedel mot vilken störande tanke som helst med att bara tänka på det en stund.

Metod 5
Kom ihåg syftet

Det finns stunder då saker till synes slumpmässigt poppar upp i ditt sinne. Ord, uttryck eller hela meningar kommer upp från det undermedvetna utan anledning. Föremål visar sig. Bilder blixtrar förbi och försvinner. Det är en oroande upplevelse. Ditt sinne känns som en flaxande flagga i vinden. Det brusar fram och tillbaka som havsvågor. Vid tillfällen som dessa räcker det ofta att bara komma ihåg varför du är där. Du kan säga till dig själv: ”Jag sitter inte här för att slösa tid på dessa tankar, jag är här för att vara uppmärksam på mitt sinne och min andning vilket är universellt och gemensamt för alla levande varelser.” Ibland kommer ditt sinne att lugna ner sig redan innan du är klar med detta mantra. Andra gånger måste du kanske upprepa det många gånger innan du blir uppmärksam på andningen igen.

Dessa metoder kan användas var och en för sig eller i kombinationer. Rätt använda utgör de en fullkomlig och effektiv rustning för din strid mot apsinnet.


BOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING