METTA - ALLOMFATTANDE KÄRLEK

Metta - allomfattande kärlek är en mycket central tanke i buddhismen. Buddha om fördelarna med att praktisera metta: den som gör det sover behagligt utan onda drömmar och vaknar med välbefinnande. Han eller hon är omtyckt av alla varelser, människor och djur och blir beskyddad av devas. De som praktiserar metta får ett fridfullt ansikte och deras sinne blir koncentrerade.
(Sägs det i Metta Sutta, Anguttara Nikaya)

Metta-meditation

Den buddhistiska kärlekstanken begränsas inte bara till människorna nära oss utan riktar sig till alla varelser i olika världar. Varje buddhist måste därför lära sig hur man praktiserar denna meditationsform för att önska lycka och frid till alla varelser.

Alla har vi inom oss goda kvalitéer, som medkänsla, medlidande och omtanke om andra. Ta fram de sidorna och utveckla dem genom att praktisera "loving kindness", allomfattande kärlek! Vi vill dela med oss av goda kvalitéer och sprida dem till andra människor.

Jag börjar med mig själv. Först renar jag mitt sinne genom att be om förlåtelse:
Om jag har skadat någon i handling, ord eller gärning, medvetet eller omedvetet, så ber jag den eller de personerna om förlåtelse. Och om någon eller några skadat mig i handling, ord eller gärning, medvetet eller omedvetet, så förlåter jag villigt den eller de personerna.

Sen tänker jag på mig själv: Må jag bli lycklig, känna frid och bli fri från svårigheter. Jag känner hur jag uppfylls av dessa känslor och upplever lycka och frid. Må jag bli lycklig, känna frid och bli fri från svårigheter.

Jag tänker så på en nära vän, eller kanske å mitt barn eller någon andlig ledare eller någon annan som betytt mycket för mig: Må också du bli lycklig, känna frid och bli fri från svårigheter. Se framför dig denna persons ansikte och föreställ dig hur han/hon ser ut när han eller hon är lycklig och känner frid. Må du bli lycklig, känna frid och bli fri från svårigheter.

Jag tänker mig nu flera personer som jag känner, kanske grannar och tänker: må ni bli lyckliga, känna frid och bli fria från svårigheter. Jag föreställer mig hur de ser ut när de är lyckliga och känner frid.

Det är mycket bra att dela med sig av goda kvalitéer till sina fiender. Hat är något som uppstår i våra sinnen och som bara finns där. Jag försöker därför träna mig ta bort mina hatiska känslor. Jag önskar att mina fiender må bli lyckliga, känna frid och bli fria från svårigheter.

Sen låter jag mina goda kvalitéer spridas till okända människor, här i min hemort, i hela landet och i andra länder och världsdelar. Må alla människor i hela världen bli lyckliga, känna frid och bli fria från svårigheter.

Må alla varelser i denna och alla andra världar bli lyckliga, känna frid och bli fria från svårigheter och uppnå NIBBANA.
 

 Lyssna och läs texten till mettachanting av Imee Ooi

 

Karaniya metta sutta

Buddha gav denna predikan om Metta, allomfattande kärlek en gång när han vistades i Savatthi. En grupp munkar hade besökt honom för att få meditationsobjekt och fortsatte sen till en skog för att tillbringa regnperioden (vassâna) där.

Tre devas (gudar) som bodde i skogen var oroade inför deras ankomst, för de undrade om de måste komma ner från sina boningar i träden och vistas på marken. De hoppades dock att munkarna snarst skulle ge sig iväg. Men när de kom underfund med att munkarna skulle stanna under vassânaperiodens tre månader trakasserade de dem på olika sätt under natten för att skrämma iväg dem. Att leva under sådana omständigfheter verkade omöjligt för dem och munkarna gick till Mästaren och berättade för honom om sina svårigheter.

Då undervisade han dem om Metta och rådde dem att återvända rustade med denna sutta som skydd. Munkarna gick tillbaks till skogen och genom att praktisera undervisningen som de fått överförde de kärleksfulla tankar och atmosfären genomsyrades med utstrålningen från deras allomfattande kärlek.

Devas blev mycket rörda av denna kraft hos kärleken, och tillät dem att meditera i fred.

Från The book of Protection av Piyadassi Thera