Om hur man läser suttor (Bli vän med suttorna)
och
om att översätta


 

Sutta betyder “samtal, undervisning, predikan”.
Det är Buddhas ord som nedtecknats i suttorna. De är skrivna på pali, se palisidan

Buddhas ord fördes vidare muntligt från hans munkar till följande generationer munkar. Inte förrän i det första århundradet f Kr började de nedtecknas. De finns flera tusen av dem och de bildar de så kallade kanoniska skrifterna som inom theravadatraditionen kallas Tipitaka, De tre korgarna. I den första korgen finns munkreglerna,  vinaya-pitaka, i den andra den egentliga läran (suttorna, däribland Dhammapada), suttapitaka, och den tredje är en fördjupning av läran abhidhamma- pitaka. Uppställning av Tipitaka
 


Översättning av suttorna har gjorts från engelska översättningar av palitexter. Det är alltid vanskligt att översätta på det sättet. Man kan aldrig vara säker på att det ord man själv väljer motsvarar det paliuttryck som den engelske översättaren bygger på. Detta är en anledning till att jag har valt att följa de engelska översättningarna ganska bokstavstroget eftersom dessa översättare är mycket kunniga både i pali och i dhamma.
 


Bli vän med suttorna - Tips för läsning. John Bullit


Filernas namngivning var från början nummer, men jag har sedan valt att följa rekommendationerna i Acess to insight
Filnamnen skall visa textens plats i palikanon och översättarens signatur.


Platser där Buddha vistades och undervisade


Buddhas Indien


"Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden."
Detta är Mulagandhakuti - Buddhas boning i Jetalunden
 


Tillbaka till suttorna