KÄLLA FÖRFATTARE ÖVERSÄTTNING
http://www.accesstoinsight.org/index.html
Befriending the Suttas
John Bullit Kerstin Jönhagen 2001-06-14

 

Bli vän med suttorna
Tips för läsning
John Bullit

Sålunda skall ni träna er: Vi vill lyssna när orden som är Tathagatas – djupa, djupa i sin betydelse, sublima, förenade med tomhet – reciteras. Vi vill låna örat, vill lära känna dem, vill betrakta dessa läror värda att förstå eller lära sig. Det är så ni skall träna.
(Sn 20.7)

Palikanon innehåller många tusen suttor (tal) av vilka mer än niohundra nu finns tillgängliga här på Access To Insight i engelsk översättning. När man ställs mot en så stor och rik samling uppstår normalt tre frågor:
Varför skall jag läsa suttor?
Vilka ska jag läsa?
Hur skall jag läsa dem?

Det finns inget enkelt svar på dessa frågor. Det bästa svaret blir det som du upptäcker som ditt eget. Ändå ger jag har några idéer, förslag och tips som jag funnit vara till hjälp genom åren i men egen utforskning av suttorna. Kanske kan några av dem vara till hjälp för dig också.

Varför skall jag läsa suttor?

De är den ursprungliga källan till theravadabuddhismens lära

Om du är intresserad av att utforska theravadabuddhismens lära, då är palikanon - och de suttor den innehåller – dit du vänder dig för auktoritativa råd och stöd. Du behöver inte oroa dig för om orden i suttorna verkligen har yttrats av den historiske Buddha (i vilket fall som helst kan ingen någonsin bevisa det) Kom bara ihåg att lärorna i suttorna har praktiserats - med märkbar framgång – av oräkneliga anhängare under mer än 2 500 år. Om du vill veta om lärorna verkligen fungerar eller inte, studera då suttorna och sätt deras lära i praktik och upptäck dem i första hand för dig själv.

De utgör en komplett samling av lärorna

Lärorna i suttorna utgör i sin helhet en komplett karta genom att leda efterföljaren från hans eller hennes nuvarande tillstånd i andliga mognad framåt mot det slutliga målet. Det spelar ingen roll hur ditt nuvarande andliga tillstånd är (skeptisk utomstående, fuskare, innerlig lekmannautövare eller munk eller nunna), det finns något i suttorna som hjälper dig att utvecklas ett steg framåt längs vägen mot målet. Ju mer du läser i palikanon desto mindre behov får du att låna från andra läror från andra andliga traditioner, eftersom suttorna innehåller det mesta av vad du behöver veta.

De utgör en logisk samling av lärorna

Lärorna i kanon är i hög grad logiska och utmärks av en enda smak (Ud 5.5) – smaken av befrielse. Allt eftersom du färdas genom suttorna kommer du ibland kanske att träffa på någon som ifrågasätter - eller är helt motsatsen - till din nuvarande förståelse av dhamma. När du begrundar dessa stötestenar djupare löser sig ofta dessa problem och öppnar en ny förståelse. Till exempel drar du drar kanske slutsatsen efter att ha läst en sutta (SN 4.1) att du ska träna att avstå från begär. Men när du läser en annan (SN 51.15) förstår du att begär i sig är nödvändiga på vägen. Bara genom begrundan förstår man klart att det Buddha menar är att det finns olika slags begär och att en del saker är värda att önska – det mest anmärkningsvärda är att utplåna. Vi denna punkt växer din förståelse så att du lätt kan uppfatta båda suttorna som rätta och den skenbara motsägelsen försvinner. Med tiden kan du lära dig att känna igen dessa skenbara ”konflikter”, inte som ologiska i sig själva utan att suttorna visar att de fått dig till en gräns av din egen förståelse. Det är upp till dig att gå över den gränsen.

De ger en mängd praktiska råd

I suttorna kan du hitta ett överflöd av praktiska råd i en mängd ämnen som kan tillämpas i den verkliga världen, som till exempel hur barn och föräldrar kan leva lyckligt tillsamman (DN 31), hur du kan skydda dina materiella tillgångar (AN.4.255), vilka saker som är värda att tala om eller inte (AN.10.69), att stå ut med sorg (AN 5.49), hur man tränar sitt sinne även på dödsbädden (SN 22.1) och mycket, mycket mer. Helt kort, de ger många praktiska och realistiska råd hur man finner lycka oavsett hur din livssituation ser ut eller om du kallar dig ”buddhist” eller inte. Och naturligtvis hittar du omfattande meditationsinstruktioner (till exempel MN 118).

De kan stödja din tillit till Buddhas lära

När du utforskar suttorna kommer du att hitta hitta saker som du redan känner till av egen erfarenhet. Du öär kanske redan välbekant med riskerna med alkohol (DN 31) eller har du kanske redan känt på den slags förfinade njutning som uppstår naturligt i ett koncentrerat sinne (AN 5.28). Att se din egen erfarenhet bekräftad i suttorna - även i mindre grad - kan göra det lättare att acceptera möjligheten att de mer förfinade eller "avancerade" erfarenheter som Buddha beskriver kanske inte är så långt borta trots allt och att en del av den svårare undervisningen faktiskt inte är så konstig. Bekräftelsen kan ge dig förnyat förtroende och ny energi som kan hjälpa dig i meditationen och din förståelse kan föra dig till nya områden.

De kan stödja och ge energi till din meditationsträning

När du läser i suttorna om andra människors meditationserfarenheter börjar du kanske få en känsla för vad du redan utfört i din egen träning och vad som fortfarande bör göras. Denna förståelse kan ge dig kraft att också ägna dig mer helhjärtat åt undervisningen.

Att läsa dem är helt enkelt bra för dig

Anvisningarna som finns i suttorna är helt igenom gynnsamma och alla handlar om utveckling av gynnsamma egenskaper som generositet, dygd, tålamod, koncentration, medvetenhet och så vidare. När du läser en sutta fyller du därför sinnet med gynnsamma saker. När man tänker på alla skadliga intryck som moderna media fyller oss med dag efter dag, kan en litet vanligt suttastudium bli en ö av sundhet och säkerhet i ett farligt hav. Tag väl vara på ditt sinne – läs en sutta idag och tag den till hjärtat.

Vilka suttor skall jag läsa?

Det korta svaret är. De som du tycker om.

(I detta stycke hänvisar Bullit till olika suttor, som jag inte översatt. Jag har kursiverat dessa ord och uttryck. Du kan hitta dem på .... Andra har länk till översatta suttor. Övers anm.)

Det kan vara till hjälp att tänka på Dhamma som en mångfacitterad juvel där varje sutta ger en glimt av en eller två av dessa facetter. Där finns till exempel undervisningen om de fyra Ädla Sanningarna och Den åttafaldiga vägen, om dana och sila, om uppmärksamhet på andningen och uppmärksamhet på döden, om levande förmåga hos en lekman/kvinna eller hos en ordinerad munk. Ingen enskild sutta säger allt, var och en är beroende av de andra för att ge en komplett bild av Buddhas undervisning. Ju mer du läser desto komplettare blir din bild av denna juvel.

Som start bör var och en som vill studera buddhismen reflektera på och praktisera de fem levnadsreglerna och de fem subjekten för daglig begrundan. Dessutom skall vi taga till hjärtat Buddhas råd till sin son Rahula, som handlar om vårt grundläggande ansvar när vi utför en avsiktlig handling. Därifrån kan du följa vägen med Buddhas eget steg-för-steg-system som innefattar ämnen om generositet, dygd, himmel, sensualitetens olägenheter och de fyra Ädla Sanningarna.

Som en start bör var och en som studerar buddhism reflektera på och praktisera de fem levnadsreglerna och suttan om de fem subjekten för daglig begrundan. Dessutom skall vi taga till hjärtat suttan med Buddhas råd till sin unge son Rahula. Dessa två handlar om vårt grundläggande ansvar när vi utför en avsiktlig handling. Därifrån kan du följa Buddhas eget steg-för-steg-system som innefattar ämnen som generositet, dygd, himmel, att avstå från sensualitet och de fyra ödla Sanningarna

Om du är intresserad av en solid grund i Buddhas undervisning, är tre suttor allmänt betraktade som nödvändig läsning: Lärans hjul sätts i rullning, Samtalet om icke-jagets egenskaper och Eldspredikan. Dessa tre suttor kallas - Sutta Pitakas Tre Stora - grundtankarna i Buddhas undervisning - och fastställer de väsentligaste teman av Buddhas undervisning som återfinns i oändliga variationer genom kanon. I dessa tre suttor stiftar vi bekantskap med sådana grundläggande begrepp som de Fyra Ädla Sanningarna, dukkhas natur, den Åttafaldiga Vägen, medelvägen, Dhammas hjul, principen hos anatta (icke-själv) och analysen av en själv i de fem grupperna av existens eller fastklamrande, principen att släppa förtjusningen i sinnlig tillfredsställelse och de många existensplanen som utmärker den omfattande buddhistiska kosmologin. Dessa grundprinciper ger en stark struktur på vilken all annan undervisning i kanon vilar.

Vidare visar dessa tre suttor skönheten i Buddhas anmärkningsvärda förmåga som lärare. Han ordnar sitt material på ett klart och logiskt sätt som är lätt att komma ihåg genom att använda förteckningar (de Fyra Ädla Sanningarna, den Åttafaldiga Vägen, de fem grupperna etc). Han engagerar lyssnarna i en aktiv dialog för att hjälpa dem själva att komma upptäcka felen i deras förståelse. Han uttrycker sina kärnpunkter i liknelser och bilder som hans lyssnare snabbt förstod, och det mest markanta, gång efter gång får han en så effektiv kontakt med sina lyssnare att de själv kan förverkliga de gränsöverskridande resultat som han lovar. Genom att se Buddha som den lärare utöver det vanliga som han är, uppmuntras vi att fortsätta ännu djupare i kanon och att lita på att hans undervisning inte leder oss vilse.

Några andra givande kärnpunkter:

  • Khuddaka Nikaya har en rik skatt av viktiga suttor i versform: Dhammapada, Therigatha (några få översättningar) och Theragatha (några få översättningar)

  • Buddhas grundinstruktion om andningsteknik: Anapanasati Sutta.

  • Hur man utvecklar ett hjärta med allomfattande kärlek: Karaniya Metta Sutta

  • I Devadaha sutta förklarar Vördade Sariputta hur man presenterar Buddhas undervisning för vetgiriga, intelligenta människor – människor som du!

  • Hur man avgör vilka andliga vägar som är värda att följa eller inte: Kalama Sutta

  • I Sigalovada ger Buddha en kortfattad ”manual” som beskriver hur lekfolk kan leva lyckliga och förverkligande liv.

Fler liknande suttor på svenska hittar du här. Eller gå till Access To Insights hemsida med ett enormt utbud av suttor översatta till engelska

Hur skall jag läsa en sutta?

För att få ut det mesta av dina suttastudier kan det vara bra att tänka på några få generella principer innan du börjar läsa och att också hålla några frågor i minnet när du läser.

Några generella principer

Det finns ingen slutgiltig översättning

(Författaren syftar självklart på engelska översättningar. Jag har lagt till ”svenska” och svenska uttryck. Övers anm)

Glöm inte att palikanon skrevs ner på pali och inte på engelska/svenska. Inte en enda gång under sin lärargärning talade Buddha om ”suffering/lidande” eller ”enlightenment/upplysning”. Han talade i stället om detta som dukkha och nibbana. Kom också ihåg att varje engelsk översättning har filtrerats och behandlats av en översättare – oupplösligt förenad med sin kultur vid ett bestämt tillfälle en viss tid och vars erfarenhet och förståelse färgar översättningen. Brittiska/svenska översättningar av suttor från det sena 1800-talet och tidigt 1900-tal kan vi idag tycka verkar tunga och tråkiga. Om hundra år kommer dagens översättningar utan tvivel att verka lika arkaiska. Översättning liknar kartritarens försök att överföra den runda planeten jord till ett platt ark papper, det blir en bristfällig bild.
Det är nog bra att du inte nöjer dig med en enda speciell översättning vare sig i fråga om ett ord eller hela suttan. Just för att en översättare till exempel likställer ”suffering/lidande” med dukkha eller ”obunden” med nibbana men inte menar att du skall acceptera dessa översättningar som riktiga. Testa dem och se hur de fungerar för dig. Lämna mycket utrymme för din förståelse för ändring och mognad och utveckla vilja att betrakta alternativa översättningar. Kanske kommer dina egna erfarenheter med tiden att förändras så att du till exempel tycker att ”stress/påfrestning” och ”quenching/utslocknande är bättre för dig). Kom ihåg att varje översättning bara är ett praktiskt- men provisoriskt – stöd som du måste använda tills du kommer fram till din egen förstahandsförståelse av de tankar den beskriver.

(
Det är ännu vanskligare att översätta från engelska till svenska. Man kan aldrig vara säker på att det ord man själv väljer motsvarar det paliuttryck som den engelske översättaren bygger på, om han eller hon valt ett engelskt uttryck i stället för ett paliuttryck. Övers anm)

Om du menar allvar med att verkligt förstå vad suttorna handlar om återstår bara att bita ihop tänderna och lära lite pali. Men det finns också en annan, bättre väg: läs översättningarna och överför innehållet till praktik tills du får det resultat som Buddha lovade. Att vara Mästare i pali är som väl är inte en förutsättning för Uppvaknande.

Ingen enskild sutta innehåller all undervisning

För att få den största vinsten från palikanon så undersök många olika suttor, inte bara ett fåtal utvalda. Undervisningen om till exempel uppmärksamhet utgör, fast den är värdefull, bara en strimla av hela Buddhas undervisning. Tumregel: Varje gång du tror att du förstår vad Buddhas undervisning handlar om, så tag det som ett tecken på att du behöver gräva lite djupare.

Bekymra dig inte om en sutta innehåller de faktiska ord som yttrats av den historiske Buddha

Det går ändå inte att bevisa det. Läs bara suttorna, överför innehållet till praktik så gott du kan och se vad som händer.

Om du tycker om en sutta, läs den igen

Ibland träffar du på en sutta som griper tag i dig på ett speciellt sätt när du läser den första gången. Lita på reaktionen och läs den igen, Det betyder att både att suttan har något värdefullt att visa dig och att du är mogen att ta emot den undervisning den ger. Läs då och då om suttor som du minns att du tyckte om för månader eller år sedan. Du kanske upptäcker nyanser i dem nu som du missade tidigare.

Om du inte tycker om en sutta läs den igen

Ibland läser du på en sutta som du tycker är irriterande. Lita på denna reaktion. Det betyder att suttan har något värdefullt att lära dig även om du kanske inte är helt redo för det än. Sätt ett bokmärke och lägg suttan åt sidan för tillfället. Ta fram den efter några veckor, månader eller kanske åratal senare och försök igen. Kanske får du en dag kontakt med den.

Om en sutta är tråkig, förvirrande eller inte verkar vara till nytta, så lägg den åt sidan

Beroende på dina nuvarande intressen och djup i träningen så finner du kanske att en speciell sutta är obegriplig eller verkar ytterligt tråkig. Lägg den bara åt sidan för tillfället och försök med en annan. Försök tills du hittar en som du blir direkt, personligt berörd av.

En god sutta är en som inspirerar dig att sluta läsa den

Hela meningen med att läsa en sutta är bli inspirerad att utveckla rätt förståelse till att leva, att leva hederligt och meditera rätt. Så om du när du läser en sutta längtar att lägga bort boken/stänga sidan och gå till en tyst plats, sluta ögonen och vara uppmärksam på andningen, så gör det! Suttan har då fyllt sin uppgift. Den finns kvar när du kommer tillbaka till den senare.

Läs suttan högt från början till slut

Detta är en hjälp på många sätt: när du läser varje enskilt ord i suttan, tränar du din mun att använda rätt tal och du lär dina öron hur man lyssnar till Dhamma.

Lyssna efter undervisning på olika nivåer

Många suttor ger samma undervisning men på olika nivåer och det är bra att utveckla sitt sinne för det. Lägg märke till hur Buddha, när han till exempel förklarar för en lärjunge den finare kärnpunkten i rätt tal, själv uttrycker sig (MN 58). Praktiserar Buddha vad han lär? Gör du?

Ignorera inte upprepningarna

Många suttor innehåller avsnitt som upprepas. Läs suttan som om det vore musik. När du sjunger eller lyssnar till en sång hoppar du inte över varje refräng. På samma sätt skall du när du läser en sutta och inte hoppa över refrängerna. Suttans refränger innehåller, precis som i musik oväntade – och viktiga – variationer som du inte bör missa.

Diskutera suttan men någon vän

Genom att dela dina erfarenheter och reaktioner med en vän kan ni båda fördjupa förståelsen av suttan. Bilda en informell suttastudiegrupp. Om ni har frågor som ni inte kan hitta svar på så fråga en erfaren och pålitlig lärare om hjälp. Det kan vara bra att rådgöra med äldre munkar och nunnor eftersom deras unika perspektiv på läran ofta kan var till hjälp.

Lär lite pali

När du läst några suttor eller några olika översättningar av samma sutta blir du kanske förbryllad över speciella ordval. Varför använder till exempel översättaren uttrycket ”foundations of mindfulness/uppmärksamhetens grunder” medan en annan använder ”frames of reference/referensramar”? Om du tittar på ordet satiptthana (och de delar det är sammansatt av) i en pali-engelsk ordbok, kan det sprida nytt ljus över detta ord och bana väg för ett ännu mer berikande suttastudium.

Läs vad andra sagt om suttan

Det är alltid bra att läsa vad kommentatorer, både samtida och äldre, har sagt om suttorna. Några tycker att de klassiska tipitakakommentarerna - särskilt den medeltida författaren Buddhaghosa – är till hjälp. Ett fåtal av dessa finns tillgängliga i engelska översättningar från Pali Text Society och Buddhist Publication Society. Andra föredrar samtida kommentatorer som skrivit i Wheel Publications från Buddhist Publication Society. (Författaren räkna här upp en rad nutida författare, som till exempel Bhikkhu Bodhi, Narada och Thanissaro Bhikkhu. Länkar till sådana texter finns på den engelska originaltexten. Några texter av dessa författare finns i svenska översättning, se under E-bibliotek, böcker och artiklar. Författaren rekommenderar också texter från den thailändska skogstraditionen eftersom de har ett unikt perspektiv på suttorna som baseras på djupa meditativa erfarenheter. Övers anm)

Ge suttan tid att mogna

Vilket nyttigt budskap du än hittar i suttan och vilken tillfredställelse den än ger så låt den mogna och utvecklas i din meditation och i ditt liv. Med tiden kommer åsikterna, intrycken och attityderna som suttan ger gradvis att tränga genom ditt medvetande och visa på din syn på världen. En dag kommer du kanske att märka att du mitt i en vanligtvis normal vardag plötsligt kommer att tänka på en sutta som du läste för länge sen och som ger en mäktig dhammaundervisning som är lämplig precis för detta ögonblick.

För att underlätta denna mognadsprocess bör du ge suttorna stort utrymme. Pressa inte in din läsning bland alla andra aktiviteter. Läs inte för många suttor samtidigt, Gör suttastudiet till en speciell meditativ aktivitet. Det skall vara en behaglig upplevelse. Om den blir tråkig och irriterande så lägg den åt sidan och försök igen om några dagar, veckor eller månader. Suttastudium kräver mer än enkel läsning en eller två gånger då du säger, ”Sådär, nu har jag avverkat Satipatthana Sutta. Vilken är näst i tur? När du slutat läsa en sutta så tag dig lite tid efteråt för en stunds andningsmeditation för att ge undervisningen möjlighet att lägga sig.

Frågor att hålla i minnet

(I resten av artikeln ger författaren en mängd länkar till suttor. Eftersom jag inte översatt dem till svenska utelämnar jag dem och hänvisar i stället intresserade till originaltexten för att läsa dessa suttor på engelska http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bullitt/befriending.html#which)

Kom ihåg att när du läser en sutta lyssnar du till Buddha som lärare när han undervisar någon annan. I motsats till många av Buddhas samtida andliga traditioner som skulle hålla fast vid en fastställd doktrin när de svarar på varje fråga, anpassade Buddha sin undervisning till speciella behov hos sina åhörare. Det är därför viktigt att förstå i vilket sammanhang undervisningen i en sutta gavs för att veta om de olika omständigheterna för Buddhas åhörare kan vara lika dina egna, så att du på det viset kan bedöma det bästa sättet att tillämpa Buddhas ord på din egen livssituation.

När du läser kan det vara bra att hålla i minnet speciella frågor både för att förstå suttans sammanhang och komma i samklang med undervisningen som ofta pågår samtidigt på olika nivåer. Det är inte meningen att göra dig till en buddhistisk lärd genom dessa frågor. De är bara menade som hjälp att göra varje sutta levande för dig.

Vilken är inramningen?

Inledningsfrasen (som ofta börjar med ”Detta har jag hört...”) anger scenen för suttan. Är det i en stad, i ett kloster, i skogen? Vilken årstid är det? När du bestämmer dessa detaljer så kom ihåg att suttan beskriver verkliga händelser som äger rum bland verkliga människor – som du och jag.

Vilken är historien?

En sutta har kanske knappt någon berättande historia medan en annan kanske är full av känslor och dramatik och kanske också påminner om en kort berättelse. Hur förstärker suttan själv den undervisning som ges i suttan?

Vem tar initiativet till undervisningen?

Tar Buddha initiativet eller kommer någon till honom med frågor? Om det är frågor finns det några outtalade förutsättningar eller attityder som ligger bakom frågorna? Kommer någon till Buddha i avsikt att slå ner honom i en debatt? Att beakta detta kan ge dig meningen med motiveringen bakom undervisningen och lyssnarens mottaglighet för Buddhas ord. Vilken attityd visar du mot denna undervisning?

Vem är läraren?

Ä det Buddha som är läraren eller en av hans lärjungar eller både och? Är han eller hon ordinerad eller en lekman? Hur djup är lärarens förståelse, är han eller hon en som övervunnit strömmarna eller en arahant? Att ha någon känsla för lärarens meriter är en hjälp för att värdera undervisningen. Många suttor ger få biografiska detaljer om deltagarna. Om det är så, rådfråga kommentarerna, en lärd buddhist.

Till vem riktas undervisningen?

Riktas den till en munk, nunna eller en lekmannaefterföljare? Vänder den sig till en grupp av människor medan någon annan inom hörhåll verkligen tar undervisningen till hjärtat? Är åhörarna en stor församling eller en enskild person? Eller tillhör åhörarna någon annan religion? Hur djup är deras förståelse? Om åhörarna består av sådana som övervunnit strömmarna och strävar efter bli arahanter, blir kanske undervisningen betydligt mer avancerad än om åhörarna bara har en begränsad förståelse för Buddhas undervisning. Dessa frågor kan hjälpa dig att bedöma hur en speciell undervisning passar dig.

Vilken undervisningsmetod används?

Är det ett formellt samtal. ett fråga-svar-samtal, en återberättelse av en äldre historia eller en inspirerande vers? Ryms undervisningens kärna i innehållet eller är sättet som läraren växelverkar med sina åhörare en del av budskapet? Den stora variationen i undervisningsmetoder som Buddha och hans lärjungar använde sig av visar att det inte finns någon bestämd metod i dhammaundervisning. Den metod som används beror på vad den speciella situationen och åhörarnas andliga mognad kräver.

Vad är det viktiga i undervisningen ?

Var passar undervisningen in i Buddhas progressiva träningssystem? Fokuserar den först och främst på utvecklingen av dygd, koncentration eller visdom? Överensstämmer framställningen med den i andra suttor? Hur passar undervisningen in i din egen ”karta” över Buddhas läror? Passar den väl in i din tidigare förståelse eller väcker den frågor om din föreställning om Dhamma?

Hur slutar den?

Når lyssnaren Uppvaknande just då och där eller dröjer det en tid? Väljer någon att gå Buddhas väg på grund av denna formel: ”Ypperligt, o Herre, det mest ypperliga, o Herre! Det är, o Herre, som om man satt upprätt det som varit kastat omkull, eller visat det som varit dolt, eller att visa vägen för någon som gått vilse, eller tänt en lampa i mörkret så att de som har ögon må se...” Ibland kan den enklaste vardagshandling leda till fullt Uppvaknande, ibland kan inte ens Buddha själv hjälpa någon att besegra sitt tidigare dåliga kamma. Suttornas olika resultat illustrerar den ovanliga kraften och invecklade beskaffenheten i lagen om kamma.

Vad ger denna sutta mig?

Detta är den viktigaste frågan av alla eftersom den sporrar dig att ta den till hjärtat. Trots allt är det hjärtat som förvandlas av undervisningen, inte intellektet. Fråga dig: ”Identifierar jag mig med situationen eller karaktärerna i suttan?” Är de frågor som ställs eller undervisningen lämplig för mig? Vad kan jag lära mig av denna sutta? Fyller denna undervisning mig med tvivel på min förmåga att nå Uppvaknande eller fyller den mig med ännu större tillit till Dhamma?