Theragatha - munkars sånger
Therigatha - nunnors sånger

 

Theragatha är den åttonde och Therigatha den nionde boken i Kuddaka Nikâya. Theragatha innehåller 264 och Therigatha 73 historier  i versform.  Det är de tidiga munkarna (bhikkhus) och nunnorna (bhikkhunis) som berättar om strider och verkställande under vägen till arahantskap (upplysning). Dessa historier berättas ofta med gripande ärlighet och skönhet som avslöjar den mänskliga sidan hos dessa enastående män och kvinnor och som erinrar oss om våra egna möjligheter att följa i deras spår.
Therigathas verser tjänar också som en stark påminnelse om att Buddhas undervisning inte bara passar eller gäller enbart för män. Det stora mod hos dessa pionjärkvinnor har i över två och ett halvt årtusende inspirerat alla som strävat efter att praktisera Buddhas lära sedan dess - både munkar, nunnor, lekmän och lekkvinnor.
Arahantskapet är öppet för alla som - liksom dessa kvinnliga förebilder - vill uppbjuda sin all sin kraft.
Från www. accesstoinsight.org

 

Heraññakani Följden av det onda
Bhaddiya Kaligodhyaputta Bhaddhiya jämför munklivets lycka mot att vara kung
Maha Kassapa De vackra bergen
Subhâ Subhâ, den vackra nunnan attackeras av en liderlig vällusting
Ambapali Ambapali, den forna prostituerade, som blev en arahant genom att meditera över kroppens förfall som ett exempel på alltings förgänglighet
Ubburi Ubburi sörjer sin döda dotter
Punnika och brahminen Punnika leder en brahmin tillbaks till den ädla vägen
Rohini Rohini svarar sin fader som tycker munkar är lata och lever på andra