STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-10-24

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

BEGRUNDAN II

Meditera på följande:

  • Var uppmärksam på när du känner det där lätta obehaget

  • Lär dig känna igen det

  • Var uppmärksam på när du känner det där lätta begäret efter att slippa obehaget.

  • Lär dig känna igen det

  • Var uppmärksam på när du känner det där lätta hatet för att obehaget inte slutar

  • Lär dig känna igen det

Denna meditation kan du utöva när som helst, var som helst. Den kräver inte att du sitter stilla med slutna ögon. Men den underlättas av att du lärt dig koncentration och uppmärksamhet i sittande meditation.

Tillämpa denna metod på fler och fler situationer i vardagslivet, på fler och fler subtilare känslor

 

 

 

 

 

Fördjupning:

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm