STUDIEPLAN I BUDDHISM
 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

STUDIEPLAN
En enkel vägledning om buddhism

Var ska jag börja?
Hur ska jag gå vidare?

Det är inte lätt att hitta i den mängd texter och material som finns på denna hemsida. Inte att läsa dem heller för den delen.

För att kunna det måste man känna till grunderna i buddhismen. Då märker man snart hur de återkommer överallt i texter och suttor och det spelar då inte så stor roll i vilken ordning man läser eller vad, för man ser sammanhangen.

Buddhismen har utvecklats i flera olika riktningar. Grunden är densamma i alla, men kan uttryckas på olika sätt. Jag tror att nybörjaren som håller på att lära sig grunderna ska hålla sig till samma riktning eftersom de olika riktningarna inte alltid "talar samma språk". Men när man lärt sig grunderna förstår man också lättare de andra buddhistiska traditionerna och kan läsa om dem och deras texter och fördjupa sina kunskaper just för att de uttrycks på olika sätt.

Jag har lärt mig theravadatraditionen och utgår därför från den. Alla texter i den här studieplanen är skrivna av mig, om inget annat anges.

Följande sidor bör läsas i den ordning de står!