img

Vad buddhism är - vad buddhism inte är

Buddhism är inte

en naturvetenskaplig förklaring på jordens tillkomst, på hur människan skapades, på om universum är oändligt eller ändligt, evigt eller icke evigt.

Buddhism är

en förklaring av hur våra sinnen fungerar - hur vi på grund av våra sinnen är fast i begär, hat och villfarelser vilket hindrar oss att "se verkligheten som den är".

Buddhism är inte

en tro på en allsmäktig gud som styr människans liv.

Buddhism är

en väg som du går av egen kraft, vägledd av Dhamma. Det är dina egna val av handlingar som bestämmer ditt liv här och nu och i framtiden.

Fördjupning

Du hittar mer om detta ämne på denna sida: Buddhism - och hur den skiljer sig från andra religioner

-> Tillbaks till studieplanen

-> Tillbaks till startsidan