Theravadabuddhismens grunder

Denna sida är ett försök att samla sidor med centrala buddhistiska begrepp i bokstavsordning med samma eller näraliggande ämne. Listan kan aldrig bli komplett därför att centrala begrepp ständigt återkommer i alla böcker, texter och suttor på denna hemsida

För övrigt: Leta i Pali-svensk ordlista eller Använd registret eller sökfunktionen Båda finns på Innehållssidan

Sutta Pitakas tre stora - grundtankarna i Buddhas undervisning

Dhammacakkhapavattana Sutta Lärans hjul sätts i rörelse Âdittapariyâya Sutta Eldspredikan Anapanasati Sutta Uppmärksamhet på andning

Anicca, dukkha, anatta

Se Ti lakkhana nedan

Ariya pugala

Förklaring Sotâpanna

Begär

Se Mula

Bhavana - Meditation - Översikt

Bodhipakkhiya-DhammA - 37 Upplysningsfaktorer

Brahma vihara - Fyra sublima egenskaper

Förklaring Metta Karuna Text: Fyra sublima egenskaper

De Fyra Ädla sanningarna och Den Ädla Åttafaldiga vägen

Ordalydelsen Det var i sin första förkunnelse, efter sin upplysning, som Buddha talade om de Fyra Ädla Sanningarna och den Ädla Åttafaldiga vägen i Dhammacakkapavattana Sutta - Lärans hjul sätts i rörelse Analys av Sanningarna: Saccavibhanga sutta Tankar kring Dhammacakka sutta En detaljerad tablå över den åttafaldiga vägen Suttan om den åttafaldiga vägen: Magga-vibhanga Sutta Vad innebär det att praktisera den ädla åttafaldiga vägen? Fyra ädla sanningar av Peter Holmgren Den Ädla åttafaldiga vägen av Bhikkhu Bodhi

De tio bojorna - samyojana

Förklaring

Hat - ilska

Se Mula

Kamma

Karmaprocesserna Cula-kammavibhanga Sutta Upajjhatthana Sutta Följden av onda gärningar som kommer att hinna ifatt dig Kamma eller Lagen om etisk orsak och verkan Ditt kamma - en bild Jag är ägaren av mitt karm... Ur Kung Milindas frågor kap 5 Kapitel 8 och 23 Frågestund

Khanda - de fem grupperna av existens eller fastklamrande

Ordalydelsen Ditt eget skapade personliga fängelse Om sankhara

Loka - världen - existensplanen

Kort översikt Omfattande bild - (eng) 31 existensplan (eng)

Meditation -Bhavana

Översikt

Mula

Tre onda rötter: begär lobha, hat dosa, okunnighet moha

Begär

Lobhas egenskaper Olika nivåer av lobha Begär efter sinnesnjutning: Kama sutta Begär som leder till befrielse: Brahmana sutta

Hat

Gräl och dispyter: Kalaha-vivada Sutta Tio sätt att besegra hat: Agatha Sutta Fem sätt att besegra hat(1): Agathavinaya Sutta (1) Fem sätt att besegra hat (2): Agathavinaya Sutta (2) Faror med att hänge sig åt ilska: Kodhana Sutta Hur man bemöter oförskämdheter: Akkosa Sutta Dosas egenskaper

Okunnighet

Kap 7 Abhidhamma i vardagslivet

Nibbana - Nirvana - Upplysning

Vad är egentligen nibbana? Vad betyder nibbâna - artikel 37 upplysningsfaktorer Sju upplysningsfaktorer: Gilana sutta Nära upplysningsfaktorerna: Ahara sutta Dhammatal om upplysningsfaktorer Parami - Tio fulländningar - egenskaper som leder till upplysning Buddhas ord om Nibbana, citat från suttor Arahant Nibbana av Narada Mahathera Nibban av Thanissaro Bikkhu Nibbana Sutta(Ud 8.1-4)

Nivarana - hindren

Se under Meditation

Orsakskedjan

Orsakskedjan - paticca samuppada Paticca-samuppada-vibhanga sutta Ett kapitel ut Buddhism i ett nötskal av Narada Paticca Samuppada Samsara - återfödelsens hjul Återfödelse - ur Kung Milindas frågor Återfödelse - ett kapitel ut Buddhism i ett nötskal av Narada Vem och vad återföds

Paticca samuppada

Se Orsakskedjan

Parami - tio fulländningar

Ordalydelsen De tio fulländningarna - förklarade

Dana

Text om givmildhet

Metta

Metta Karaniyametta sutta

Sila

Se längre ner!

Samsara - återfödelsens hjul

Samsara - en artikel Samsara - återfödelsens hjul Orsakskedjan - paticca samuppada Kapitel 10-14 Frågestund

Samyojana

Se De tio bojorna

Sila - etik

Ordalydelsen

De fem levnadsreglerna Tolkning av de fem levnadsreglerna av Thich Nhat Hanh Fjorton levnadsregler av Thich Nhat Hanh Artikel: Den helande kraften i att följa sila Dhammatal - Sila Buddhas ord om att inte följa sila: Vipaka sutta Buddhism - ett etiskt system av Narada Mahathera Att uppfatta Budskapet - buddhism och krig, Thanissaro Bhikkhu

Theravada

Grunden i Theravada Myten om hinayana Många traditioner Grunderna som förenar theravada och mahayaná Suttor Pali

Ti Lakkhana - existensens tre kännetecken

(anicca, dukkha, anatta)Innebörd Se under III Uppnå visdom
Ett dhammatal

Anicca - Föränderlighet

Artikel av Bhikkhu Bodhi Dhammatal Artikel av Siri Lundmark Tema på anicca Ting att begrunda: Upajjatthana sutta

Dukkha - Lidande, otillfredsställelse

Fyra ädla sanningar av Peter Holmgren

Anatta - icke-jag

Anatta Lakkhana sutta Själen, Kung Milindas frågor, kap 1

Tillflykterna - Tiratana

Ordalydelsen

Buddha - Den upplyste

Buddhas egenskaper E-bok Buddhas liv av Gunnar Gällmo Buddha -ett kapitel ur Buddhism i ett nötskal

Dhamma - Läran

Dhammas egenskaper Dhamma Dhammassavana sutta Dhammas egenskaper: Uposatha sutta

Sanga - församlingen

Sangans egenskaper

Tipitika

Tipitika Tipitika - uppställning Tipitika - detaljerad uppställning Att läsa suttor: Ani Sutta

Tre onda rötter

Se mula

Universum livets ursprung

Finns det en skapare? Svar på Malunkyaputtas frågor: Cula-Malunkyaputta Sutta, Buddhism - och hur den skiljer sig från andra religioner

Upplysning

Se Nibbana

För lekmän

Buddha vänder sig i sina samtal (suttor) för det mesta till munkar, men orden gäller självklart alla människor. Ibland vänder sig dock Buddha direkt till lekmännen i sin undervisning.

När är man en lekmannaefterföljare?: Jivaka sutta När är man inte en lekmannaefterföljare?: Candala Sutta Långt liv, skönhet, lycka får man inte genom genom att önska: Ittha Sutta Lekmannaregler: Sigalovada sutta Kroppen är plågad: Nakulapita sutta Hur familjen ska kunna behålla sitt välstånd: Kula siutta Fem ting att begrunda: Upajjatthana sutta


Tillbaks till startsidan