2014-10-06

Theravadabuddhismens grunder

Denna sida är ett försök att samla sidor med
centrala buddhistiska begrepp
i bokstavsordning
med samma eller näraliggande ämne.

Listan kan aldrig bli komplett. 
därför att centrala begrepp ständigt återkommer
i alla böcker, texter och suttor på denna hemsida

För övrigt: Leta i Pali-svensk ordlista eller
Använd registret eller sökfunktionen
Båda finns på Innehållssidan

 

Sutta Pitakas Tre Stora - grundtankarna i Buddhas undervisning

 

 

ANICCA,DUKKHA,ANATTA
Se Ti lakkhana nedan
Ariya pugala
BEGÄR
Se Mula
BHAVANA - MEDITATION - Översikt
BODHIPAKKHIYA-DHAMMA - 37 UPPLYSNINGSFAKTORER - Bild
BRAHMA-VIHARA - FYRA SUBLIMA EGENSKAPER
De Fyra Ädla sanningarna och Den Ädla Åttafaldiga vägen
Ordalydelsen  
Det var i sin första förkunnelse, efter sin upplysning, som Buddha talade om de Fyra Ädla Sanningarna och den Ädla Åttafaldiga vägen i

Dhammacakkapavattana - sutta - Lärans hjul sätts i rörelse

De tio bojorna - samyojana
Hat - ilska
Se Mula
KAMMA-KARMA
KHANDA - de fem grupperna av existens eller fastklamrande
Ordalydelsen
LOKA - världen - existensplanen
MEDITATION - BHAVANA - Översikt
MULA
tre onda rötter: begär lobha, hat dosa, okunnighet moha
NIBBANA - NIRVANA - UPPLYSNING
NIVARANA - HINDREN
Se under Meditation
ORSAKSKEDJAN
PATICCA SAMUPPADA
Se Orsakskedjan
PARAMI - TIO FULLÄNDNINGAR
Ordalydelsen
SAMSARA - ÅTERFÖDELSENS HJUL
Samyojana
Se De tio bojorna
SILA - ETIK
Ordalydelsen
THERAVADA
TI LAKKHANA - EXISTENSENS TRE KÄNNETECKEN
 
(anicca, dukkha, anatta)

Innebörd Se under
III Uppnå visdom
Ett dhammatal
TILLFLYKTERNA - TIRATANA

Ordalydelsen

TIPITIKA
TRE ONDA RÖTTER
Se mula
UNIVERSUM LIVETS URSPRUNG
UPPLYSNING
Se Nibbana

 

 

 

För lekmän

Buddha vänder sig i sina samtal (suttor) för det mesta till munkar, men orden gäller självklart alla människor. Ibland vänder sig dock Buddha direkt till lekmännen i sin undervisning.

 

När är man en lekmannaefterföljare? (Jivaka sutta)
När är man inte en lekmannaefterföljare? (Candala sutta)
Långt liv, skönhet, lycka får man inte genom genom att önska (Ittha Sutta)
Lekmannaregler (Sigalovada sutta)
Kroppen är plågad (Nakulapita sutta)
Hur familjen ska kunna behålla sitt välstånd (Kula siutta)
Fem ting att begrunda (Upajjatthana sutta)