Vad det innebär att praktisera  den åttafaldiga vägen
SAMÂDHI  -   SILA  -  PAÑÑA

 

Den åttafaldiga
vägen

Atthangika-magga

rätt uppfattning
rätt tanke 

                                                                               
  PAÑÑA


rätt tal
rätt handlande
rätt livsföring

                                                           SILA 

rätt strävan
rätt uppmärksamhet
rätt koncentration

                                                 SAMÂDHI  
Etik-silâ
De fem levnads-
disciplerna för lekmän

Pance silâ

jag tar avstånd från att döda
jag tar avstånd från att ta det som inte givits mig
jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten
jag tar avstånd från att ljuga
jag tar avstånd från att använda droger och alkohol
De fyra ädla
sanningarna

Ariya-sacca

sanningen om lidandet
sanningen om lidandets orsaker
sanningen om lidandets upphörande
sanningen om vägen till lidandets upphörande

 

Buddhismens budskap är att ingen kan gå vägen som leder till lidandets upphörande, upplysning, åt dig, den måste du gå själv. Du får vägledning av Buddha, men du måste själv sträva efter upplysning. Det gör du genom att följa den åttafaldiga vägen. Man delar ofta in den åttafaldiga vägen i tre avdelningar för att göra det mer lättfattligt och överskådligt och börjar då nerifrån. De tre avdelningarna är:  

1 meditera
2
leva etiskt
3 uppnå visdom  

1 MEDITERA
Det inneär:

rätt strävan
rätt uppmärksamhet
rätt koncentration

och detta handlar om meditation. Denna del av den åttafaldiga vägen kallas
SAMÂDHI


2 LEVA ETISKT
Det inneär:

rätt tal
rätt handlande
rätt livsföring

Vad detta handlar om är helt enkelt etiska principer för vardagligt liv. Vad betyder då  rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring om? Sogyal Rinpoche uttrycker det så här i sin bok Den Tibetanska livs-och dödsboken:
 "Att ta livet på allvar betyder inte att vi ska tillbringa all vår tid med att meditera som om vi levde i Himalaya eller i det gamla Tibet. I dagens värld måste man arbeta och tjäna sitt uppehälle, men vi bör ändå inte fastna i nio-till-fem-tillvaro, där vi lever helt utan uppfattning om livets djupare mening. Det gäller att uppnå jämvikt, finna en medelväg, att lära sig att inte trötta ut sig själv med ovidkommande aktiviteter och göromål, utan i stället förenkla livet så mycket som möjligt. Nyckeln till en lyckosam jämvikt i det moderna livet ligger i enkelheten. I buddhismen är det detta som ytterst menas med disciplin...
disciplin betyder alltså att göra det som är lämpligt eller riktigt... detta leder till sinnesfrid."

En sådan disciplin finner vi i de fem levnadsdisciplinerna för lekmän, på pali pance sila.
jag tar avstånd från att döda
jag tar jag tar avstånd från att ta det som inte givits mig
jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten
jag tar avstånd från att ljuga
jag tar avstånd från att använda droger och alkohol

Varje utövande buddhist följer dessa fem discipliner. Man ska också tänka på att bakom varje disciplin finns en positiv sida. Jag ska inte bara avstå från att döda, jag ska hjälpa alla levande varelser när det behövs och jag har möjlighet till det. Jag kan ju bli fadder för ett barn för 100 kronor i månaden! Likaså ska man inte bara låta bli att ljuga, man ska inte skvallra eller prata så att man skadar andra. I disciplinen att inte stjäla finns den inom buddhismen viktiga aspekten om generositet - dana. (Läs också om givmildhet i dhammatal) Eftersom en buddhist ständigt tränar sig i att öka sin medvetenhet är det mycket olämpligt att använda alkohol eller droger.

Vid olika ceremonier i ett buddhisttempel reciterar lekmännen de fem disciplinerna på pali:
pânâti-pâtâ veremani sikkhâ padam samâdiyâmi
adinnâ dânâ veremani sikkhâ padam samâdiyâmi
kâmesu micchâ-câra veremani sikkhâ padam samâdiyâmi
musâvâdâ veremani sikkhâ padam samâdiyâmi
surâ meraya-majja-pamâ-dathânâ veremani sikkhâ padam samâdiyâmi

Denna del av den åttafaldiga vägen kallas
SILA  


3 Uppnå visdom
Det innebär:

rätt uppfattning
rätt tänkande

Det innebär att man förstår de fyra ädla sanningarna om Lidandet. Man förstår att allt är i ständig förändring (anicca) icke bringande evig lycka (dukkha) och att det inte finns något ego, jag, som kan styra och kontrollera livsprocessen (anattâ). Dessa tre karakteristika kallas ti-lakkhana.  
Läs ett dhammatal om ti-lakkhana.

Det innebär också att man släpper allt hat, all illvilja, att man inte är kvar i okunnighet. Då förstår man att det inte räcker att medidera, det räcker inte att leva ett etiskt liv och det räcker inte att läsa eller lyssna på dhammatal. Det går inte att plocka bort någon del av den ädla åttafaldiga vägen och säga: "Det här räcker, det här är nog för mig." Alla delarna samâdhi, sila, pañña måste finnas med. Men å andra sidan är det inte meningen att man ska avverka vägen som ett marathonlopp. Alla strävar utifrån sin egen nivå efter sin förmåga. Ingen ska jämföra sig med eller bli jämförd av någon annan.

Denna del av den åttafaldiga vägen kallas
PAÑÑA


Suttan om den Ädla Åttafaldiga Vägen
Detaljerad tablå över den Ädla Åttafaldiga Vägen
Text av Thanissaro Bhikkhu om den helande kraften i Levnadsreglerna
Vipaka Sutta - om följder av att inte följa sila - moral