2014-03-05

TIPITAKA
En uppställning efter

http://www.accesstoinsight.org/canon/index.html

Uppskattningsvis rymmer Tipitika elva gånger mer än Bibeln

 

Paranteserna {} innehåller volum och startnummer för sidan i PTS romaniserade Pali-utgåva.

Tipitika innehåller

Vinaya Pitaka
Sutta Pitaka
Abhidhamma Pitaka

Dessa är i sin tur uppdelade i avdelningar av olika slag
 

På Access to Insight finns de flesta suttor med i denna uppställning.
På denna sida finns länkat till de suttor som jag hittills översatt

 

 

Vinaya Pitaka
Suttavibhanga
Mahavagga
Cullavagga
Parivara

Sutta Pitaka


Digha Nikaya

34 suttor, grupperade i tre vaggas, eller kapitel

Silakkhandha-vagga — (13 suttas)
Maha-vagga — (10 suttas)
Patika-vagga — (11 suttas)

DN 16: Maha-parinibbana Sutta {D ii 72}
DN 31: Sigalovada Sutta {D iii 180}


Majjhima Nikaya

Innehåller 152 samtal av Buddha och hans främsta lärjungar

MN 23: Vammika sutta
MN 10: Satipatthana Sutta  {M i 55}
MN 32: Mahagosinga Sutta

MN 55: Jivaka sutta
MN 58: Abhayarajakumara {M i 392}
MN 61: Ambalatthika-rahulovada Sutta {M i 414}

MN 63: Cula-Malunkyovada Sutta {M i 426}
MN 118: Anapanasati Sutta  {M iii 78}
MN 119: Kayagata-sati Sutta {M iii 88}
MN 131: Bhaddekaratta Sutta {M iii 187}
MN 135: Cula-kammavibhanga Sutta {M iii 202}
MN 141: Saccavibhanga Sutta {M iii 248}


Samyutta Nikaya

Innehåller 2,889 suttas grupperade i fem kapitel (vaggas).

Sagatha-vagga  I-XI)
Nidana-vagga  (XII-XXI)

Khandha-vagga  (XXII-XXXIV)
Salayatana-vagga  (XXXV-XLIV)

Maha-vagga (XLV-LVI)

Sagatha Vagga 
(samyuttas I-XI)

I. Devata-samyutta {S i 1}
SN I.41: Aditta Sutta {s i 31; CDB i 119}
II. Devaputta-samyutta  {S i 46}

III. Kosala-samyutta  {S i 68}

IV. Mara-samyutta  {S i 103}

V. Bhikkhuni-samyutta  {S i 128}

SN V.2: Soma Sutta — Sister Soma {S i 129}
SN V.7: Upacala Sutta Sister Upacala {S i 133}

VI. Brahma-samyutta {S i 136}

SN VI.15: Parinibbana Sutta {S i 157}

VII. Brahmana-samyutta  {S i 160}

SN VII.2: Akkosa Sutta {S i 161}

VIII. Vangisa-samyutta {S i 185; CDB i 280}

IX. Vana-samyutta  {S i 197}

SN IX.14: Gandhatthena Sutta

X. Yakkha-samyutta  {S i 206}

XI. Sakka-samyutta {S i 216}

Nidana Vagga
(samyuttas XII-XXI)

XII. Nidana-samyutta {S ii 1}

SN XX.7 Ani Sutta {S ii 266}

XIII. Abhisamaya-samyutta {S ii 133}

XIV. Dhatu-samyutta  {S ii 140}

XV. Anatamagga-samyutta  {S ii 178; CDB i 651}

XVI. Kassapa-samyutta {S ii 194}

XVII. Labhasakkara-samyutta{S ii 225}

XVIII. Rahula-samyutta {S ii 244}

XIX. Lakkhana-samyutta  {S ii 254}

XX. Opamma-samyutta  {S ii 262}

XXI. Bhikkhu-samyutta {S ii 273}

Khandha Vagga
(samyuttas XXII-XXXIV)

XXII. Khandha-samyutta {S iii 1}

SN XXII.01 Nakulapita Sutta {S iii 1}
SN XXII.002 Devadaha Sutta {S iii 5}
SN XXII.59: Anattalakkhana Sutta {S iii 66}
SN XXII.109-110: Sotâpanna - Arahant

XXIII. Radha-samyutta {S iii 188}

XXIV. Ditthi-samyutta s {S iii 202}

XXV. Okkanta-samyutta {S iii 225}

XXVI. Uppada-samyutta  {S iii 228}

XXVII. Kilesa-samyutta  {S iii 232}

XXVIII. Sariputta-samyutta  {S iii 235}

XXIX. Naga-samyutta  {S iii 240}

XXX. Supanna-samyutta {S iii 246}

XXXI. Gandhabbakaya-samyutta  {S iii 249}

XXXII. Valahaka-samyutta {S iii 254}

XXXIII. Vacchagotta-samyutta {S iii 257}

XXXIV. Jhana-samyutta  {S iii 264}

Salayatana Vagga
(samyuttas XXXV-XLIV)

XXXV. Salayatana-samyutta {S iv 1}

SN XXXV.28: Adittapariyaya Sutta {S iv 19}

XXXVI. Vedana-samyutta  {S iv 204}

XXXVII. Matugama-samyutta  {S iv 238}
SN XXXVII.4: Vaddha Sutta {S iv 250}

XXXVIII. Jambhukhadaka-samyutta  {S iv 251}

XXXIX. Samandaka-samyutta  {S iv 261}

XL. Moggallana-samyutta {S iv 261}

XLI. Citta-samyuttal

XLII. Gamani-samyutta  {S iv 305}

XLIII. Asankhata-samyutta (Nibbana) {S iv 359

XLIV. Avyakata-samyutta  {S iv 374}

Maha Vagga
(samyuttas XLV-LVI)

XLV. Magga-samyutta  {S v 1}

SN XLV.8: Magga-vibhanga Sutta {S v 2}

XLVI. Bojjhanga-samyutta {S v 63}

SN XLVI.16: Gilana Sutta {S v 81}

SN XLV!.51: Ahara Sutta — Föda {
PTS: S v 102, CDB ii 1597}

XLVII. Satipatthana-samyutta  {S v 141}

XLVIII. Indriya-samyutta  {S v 193}

XLIX. Sammappadhana-samyutta {S v 244}

L. Bala-samyutta  {S v 249}

LI. Iddhipada-samyutta  {S v 254}

SN.LI.15 Brahmana Sutta (PTS v 271)

LII. Anuruddha-samyutta {S v 294}

LIII. Jhana-samyutta {S v 307}

LIV. Anapana-samyutta  {S v 311}

LV. Sotapatti-samyutta {S v 342}

LVI. Sacca-samyutta  {S v 414}

SN LVI.11: Dhammacakkappavattana Sutta {S v 420}
 

Anguttara Nikaya

Innehåller åtskilliga tusentals suttor i elva böcker (nipatas). Antalet varierar beroende på olika versioner i olika länder Sri Lanka, Thailand och Burma och på hur de olika suttorna är numrerade. Jag har valt att behålla de engelska rubrikerna

I - Book of the Ones

II - Book of the Twos

III - Book of the Threes

AN III.65: Kalama Sutta {A i 188}

IV - Book of the Fours

AN IV. 067: Ahina Sutta (A ii 72)
AN IV.184: Abhaya Sutta (A ii 173)
AN IV.255 Kula Sutta (A ii 249)

V - Book of the Fives

AN V.028 Samadhanga sutta (A iii 25)
AN V.043 Ittha sutta (
A iii 47)
AN V.049 Kosala sutta (
A iii 57)
AN V.057 Upajjatthana sutta (A iii 71)
AN V.161 Agathavinaya sutta  (1) (A iii 185)
AN V.162 Agathavinaya Sutta (2)  (A iii 186)
AN V.175 Candala Sutta (A iii.206)
AN V.202 Dhammassavana Sutta (A iii 248)

VI - Book of the Sixes

AN VI.19: Maranasati Sutta {A iii 303}
AN VI.20: Maranasati Sutta {A iii 306}
AN VI.55: Sona Sutta {A iii 374}
 

VII - Book of the Sevens

AN VII.35: Mitta Sutta {A iv 31}
AN VII.48: Saññoga Sutta {A iv 57}
AN VII.60: Kodhana Sutta {A iv 94}

VIII - Book of the Eights

AN VIII.26: Jivaka Sutta {A iv 222}
AN VIII.40: Vipaka Sutta {A iv 247}
 

IX - Book of the Nines

AN IX.64: Nivarana Sutta {A iv 457}

X - Book of the Tens

AN X.60: Girimananda Sutta {A v 108}
AN X.69: Kathavatthu Sutta {A v 128}
AN X.80: Aghata Sutta {A v 150}

XI - Book of the Elevens

AN XI.2: Cetana Sutta {A v 312} 


Khuddaka Nikaya
                                                                                                                                                                                                                                     Innehåller 15 böcker (18 i Burmesiska Tipitaka). Många av dem har aldrig blivit översatta till engelska

Khuddakapatha
Khp V Khp IX Karaniya Metta Sutta 

Dhammapada
Dhp Dhammapada

Ud VIII.1-4 Nibbana Sutta

Tillsammans 80 suttor i åtta vaggas, kapitel

I. Bodhivagga

II. Muccalindavagga

Ud II.10: Bhaddiya Kaligodha Sutta

III. Nandavagga

IV. Meghiyavagga

V. Sonavagga
Ud V.5: Uposatha Sutta (PTS:Ud51)

VI. Jaccandhavagga

VII. Culavagga

VIII. Pataligamiyavagga


Itivuttaka

Samling av 112 korta suttor. Itivuttaka har sitt namn från Pali frasen som börjar varje sutta: iti vuttam Bhagavata, "Detta sades av Buddha."

Sutta Nipata

71 korta suttor delade i femkapitel, vaggas

I. Uragavagga

Snp I.8: Karaniya Metta Sutta  {vv. 143-152}

II. Culavagga

Snp II.1: Ratana Sutta {vv. 222-238}
Snp II.4: Maha-mangala Sutta {vv. 258-269}

III. Mahavagga

IV. Atthaka Vagga 

Snp IV.11 Kalaha-vivada sutta{sn 862-877}

V. Parayanavagga


Vimanavatthu

Petavatthu 

Theragatha

Chapter I  {vv. 1-120}

Chapter II  {vv. 121-218}

Thag II.13: Heraññakani {vv. 145-46}

Chapter III  {vv. 219-266}

Chapter IV  {vv. 267-314}

Chapter V {vv. 315-374}

Chapter VI  {vv. 375-458}

Chapter VII  {vv. 459-493}

Chapter VIII  {vv. 494-517}

Chapter IX {vv. 518-526}

Chapter X  {vv. 527-596}

Chapter XI {597-607}

Chapter XII  {vv. 608-631}

Chapter XIII {vv. 632-644}

Chapter XIV {vv. 645-672}

Chapter XV {vv. 673-704}

Chapter XVI {vv. 705-948}

Thag XVI.7: Bhaddiya Kaligodhayaputta {vv. 842-865}

Thag XVII Maha Kassapa {vv. 1062-1074}

Chapter XVII  {vv. 949-1050}

Chapter XVIII {vv. 1051-1090}

Chapter XIX  {vv. 1091-1145}

Chapter XX  {vv. 1146-1208}

Chapter XXI {vv. 1209-1279}

Therigatha

Chapter I {vv. 1-18}

Chapter II  {vv. 19-38}

Thig 12.1 Punnika och brahminen {vv. 236-251}

Chapter III — {vv. 39-62}

Thig III.5:Ubburi (vv 51-53)

Chapter IV {vv. 63-66}

Chapter VI {vv. 127-174}

Chapter VII {vv. 175-195}

Chapter VIII  {vv. 196-203}

Chapter IX  {vv. 204-212}

Chapter X  {vv. 213-223}

Chapter XI  {vv. 224-235}

Chapter XII  {vv. 236-251}

Chapter XIII  {vv. 252-365}

Thig XIII.1: Ambapali {vv. 252-270}
Thig XIII.2: Rohini {vv. 271-290}

Chapter XIV  {vv. 366-399}

Thig XIV: Subha Jivakambavanika {vv. 366-399}

Chapter XV  {vv. 400-447}

Chapter XVI {vv. 448-522}

Jataka
Niddesa
Patisambhidamagga
Apadana
Buddhavamsa
Cariyapitaka
Nettippakarana
Petakopadesa
Milindapañha

Abhidhamma Pitaka
Dhammasangani                
Vibhanga                     
Dhatukatha                   
Puggalapaññatti              
Kathavatthu 
Yamaka                       
Patthana