991024

         

BUDDHISTISKA HÖGTIDER

Oljelampa från Sri Lanka. som tänds vid högtider

De buddhistiska högtiderna firas med recitationer och kan för en svensk tyckas vara enahanda och svåra att förstå meningen med. Men dessa högtiden har en djup mening. De två största högtiderna är

 Vesak
som firas i maj
och

Kathina
som firas i oktober-november

                     

 

VESAK

Tre händelser i Buddhas liv, födelse, upplysning och parinibbana, inträffade under fullmånenätter i maj. Till minne av dessa händelser firar buddhister världen över vesak i maj.  Tiden för när Vesak inträffar det här året kan de se i Uposathakalendern. Vesak är en sinhala-form (sinhala, ett av de språk som talas i Sri Lanka) av paliordet vesâkha som betecknar dess fullmånenätter.

 

En oöverträffad gestalt , en oförliknelig man träder fram i världen till välsignelse för många, för lycka för många, med medkänsla för världen, för det goda, till hjälp and lycka för gudar och människor. Vem är denna oöverträffade gestalt? Det är Tathâgata, Den Upphöjde, Den Fullt Upplyste 

Anguttara Nikâya

Buddha anses vara född år 623 f Kr i Lumbini Park i Kapilavatthu, nuvarande Nepal. Hans namn var Siddharta Gotama. Hans fader var kung Suddhodana av Sâkya-släkten och hans moder hette Mahâ Mâyâ. Modern dog efter han födelse och Siddharta togs om hand av sin moster, Mahâ Pajâpati Gotami, som också gifte sig med hans fader.

 
Många livscykler har jag vandrat genom - jag har sökt men ej funnit
byggmästaren - ett lidande är det att födas gång på gång
nu har jag sett dig, byggmästare - inte en gång till skall du bygga huset
alla dina taksparrar är brutna - dina taknockar förstörda.
Till förstörelsen går mitt sinne - begären går nu mot sin upplösning

Dhammapada 153

Dessa ord var de första som Buddha yttrade efter sin upplysning. När Siddharta var 35 år gammal, nådde han upplysning, han blev en buddha, som betyder "en som har vaknat upp, som blivit upplyst". Då vistades han i Bodh Gaya i Indien. Buddha nådde sin upplysning under ett träd som sedan dess kallas "bodhiträd".

 
Lyssna, munkar, jag uppmanar er: allt som är sammansatt är underkastat förgängelse. Fullborda genom att sträva med uthållighet. 

Parinibbana Sutta

Detta var de sista ord Buddha yttrade till sin lärjungar innan han dog, uppnådde  paranibbâna, det fullständiga utslocknandet. Detta var år 543 f Kr i Kusinârâ.

Faktauppgifter från The Buddha and His Teaching av Mahathera Narada

Paranibbana sutta

Läs om de olika budhhisttraditionernas benämning på Vesak


Ett gemensamt Vesakfirande brukar hållas av buddhisthisttorganisationer i Sverige i Stockholm.


Uposathadagar, som är dagarna för månen i sista och första månkvarten, nymåne och fullmåne uppmärksammas också med mer intensiv meditation i templen. Lekmännen iakttar de fem levnadsdisciplinerna med tillägg av ytterligare tre discipliner, mediterar och lyssnar på dhammatal.

 

Vesakdagen runt om i världen


Vesak har ofta andra benämningar i olika länder. Vesakdagens officiella namn kan vara:
Vesākha, Vesak, Wesak, Waisak, Visakah Puja, Vaishaka, Buddha Purnima, Visakha Bucha, Saga Dawa, 佛誕 (fó dàn), Phật Đản
I mahayanabuddhismena traditioner benämns denna högtid med sitt sanskritnamn वैशाख Vaiśākha, och varianter av det.

Så här benämns Vesak i olika språk:

* Indien Bangladesh och Nepal
 बुद्ध पुर्णिमा/বুদ্ধ পূর্ণিমা Buddha Purnima eller बुद्ध जयंती/বুদ্ধ জয়ন্তী Buddha Jayanti


* Japan
花祭 (Hanamatsuri)

* Korea
석가 탄신일 Seokka Tanshin-il (Hanja: 釋迦誕身日) 

* Kina, Singapore, Taiwan
 佛誕 (Mandarin: Fódàn, Cantonese: Fātdàahn)

* Vietnam
Phật Đản

* Tibet ས་ག་ཟླ་བ། Saga Dawa (sa ga zla ba)

* Kambodja
(Kasone la-pyae Boda nei), bokstavligen. “Fullmånedagen i Kason”, den andra månaden i den traditionella burmesiska kalendern
* វិសាខបូជា Visak Bochéa
*Laos
 ວິຊຂບູຊ Vixakha Bouxa

* Thailand
วันวิสาขบูชา Visakah Puja, Vesakha Puja, eller Visakha Bucha


* Indonesien
Waisak,
*
Sri Lanka och Malaysia
වෙසක් පසළොස්වක පෝය Vesak/ Wesak

Källa: http://sgholiday.com/calendar/vesak-wesak-2011/

 

KATHINA

 
Vad är kathina?


Ur Nyhetsbrev nr 21 oktober 99
Stockholm Buddhist Vihara

av Bhante Dhammaratana

Kathina är ett paliord som kan översättas med mäktig - kraftfull - stark. I buddhistiska sammanhang innebär ordet följande:

1. Under en tremånadersperiod med början i juli ägnar sig buddhistiska theravadamunkar världen över åt meditation men också åt lättare fysiska sysslor. Detta är en tradition som följts sedan Buddhas tid under regnperioden i hans land, Indien. Buddha uppmanade munkarna att vara sysselsatta men att framför allt ägna sig åt meditationsövningar. En orsak till denna uppmaning var att munkarna skulle undvika att trampa ihjäl de småkryp som dyker upp ur jorden när det regnar. Denna meditationsperiod kallas regnretreat - vassâna kâla eller vassa. Allt detta ingår i begreppet Kathina.

2.I juli bjuder lekmännen munkarna att börja vassa med löfte om att stödja dem genom att förse dem med de fyra livsförnödenheter som nämns i Chatupaccaya (chatu=fyra, pacca = förnödenheter). Dessa förnödenheter är kläder (civara), mat, (pindapata), husrum (senâsana) och medicin, dryck (gilâna). Detta leder till ett ömsesidigt åtagande mellan lekmän och munkar. Då människorna vänligt hjälper munkarna och verkar för deras välbefinnande blir de i sin tur välsignade av munkarna. Vassâna kâla är den enda period då lekmän och munkar har närmare relation under en viss tid.

3. Vassâna kâla ger speciellt gynnsamma tillfällen för människor att utveckla sin andlighet (kussala) genom att göra goda gärningar t ex att ge dâna, gåvor, till munkarna. På så sätt kan man alltså utveckla och rena sitt sinne och finna vägen till Nibbâna.

4. Den ceremoni som avslutar Vassâna kâla kallas Kathina. Ordet Kathinas innebörd - mäktig - kraftfull - stark har samband med de tre punkterna ovan. Näst efter Vesak (åminnelse av Buddhas födelse, upplysning och död) är Kathina den viktigaste högtiden i buddhismen. Ordet Kathina ger uttryck för den styrka i det ömsesidiga ansvar och de skyldigheter som lekmän och munkar har mot varandra, där lekmännen ger mat och munkarna ger Dhamma. Detta inslag är det centrala i Kathinafirandet, och den starka relationen mellan lekmän och munkar visar ceremonins styrka. Det är därför den kallas Kathina - mäktig - kraftfull - stark.

Ett annat viktigt inslag i ceremonin är de speciella reglerna i givandet av gåvor, t ex offrandet av kläder till munkarna.
Handlingar som gynnar den andliga utvecklingen kan indelas i två grupper, lokottara och laukika. Lokottara betyder handling som är direkt inriktad på att uppnå Nibbâna, tex genom djup meditation. Laukika betyder handling som även om den inte leder till Nibbâna så leder den till lyckligare liv under samsâras gång. (Samsâra= alla egna livsepoker.) Under vassa kan man utföra handlingar av handlingar av båda dessa slag. Men man kan inte uppnå Nibbâna om man inte följer buddhistiska principer. Därför är det utmärkande att lekmän får tillfälle att praktisera Dhamma på ett speciellt sätt under vassa. Det är också anledningen till att buddhisterna avslutar vassa med en betydelsefull ceremoni som Kathina. Praktiserande buddhister som är medvetna om Kathinas betydelse strävar efter att hålla ceremonin på ett seriöst sätt.

Kaprukpuja under Kathina är en gemensam yttring där flera lekmän deltar. När man gör ett kaprukträd dekorerar lekmän en trädkvist med pengar och diverse smågåvor. När man dekorerar kapruk (önsketräd) med en gåva och önskar något, så får man enligt traditionen denna önskan uppfylld, samtidigt som man också praktiserar generositet. Genom att praktisera generositet och etik skapar man god karma och finner vägledning till Nibbâna.

Må du vara lycklig och uppnå frid.