Vem är Buddhist?

TI-SARANA - DEN TREFALDIGA TILLFLYKTEN

Buddham saranam gacchâmi
Dhammam saranam gacchâmi
Sangham saranam gacchâmi

Jag tar min tillflykt till Buddha
Jag tar min tillflykt till Dhamma
Jag tar min tillflykt till Sangha
(Se)

Att vara buddhist 

Det innebär tillit till: 
1. Buddha, som själv upptäckte, praktiserade och visade på befrielsens lag, 
2. Dhamma, befrielsens lag och  
3. Sangha, de som har förverkligat eller strävar efter att förverkliga befrielsens lag.

Hur "blir man buddhist"? 

Då du kommit fram till att Buddhas väg är den väg som stämmer för dig sedan du enligt Buddhas råd att inte "tro, men testa och se", då när du första gången uttalar eller tänker "Jag tar min tillflykt till Buddha, Dhamma och Sangha", då är du buddhist. Det behövs ingen ceremoni för det, det gör du i ditt hjärta, men naturligtvis kan du, om du vill komma till ett tempel och få en ceremoni. 

Att leva som buddhist

En (svensk) buddhist (i Sverige) lever ett helt vanligt liv med jobb och familj. Det finns inga speciella regler, varken för klädsel eller mat. Många buddhister äter bara vegetarisk föda, men det finns inget som förbjuder en buddhist att äta kött.

Många undrar varför inte alla buddhister är vegetarianer. En buddhist ska ju inte döda och skada några levande varelser. Därför borde man  väl vara vegetarian?
Hur du än beter dig dödar du djur hela tiden. Trampar ihjäl dem. Utan att du vill det. När du äter vegetabiliskt får du grönsaker och säd som besprutats för att döda skadedjur, och plöjaren dödar djur, den som skördar dödar djur. Buddhismen lär att ingenting vi äter gör oss "orena", det är endast onda tankar, ont tal och onda handlingar som gör oss "orena". Och när du går på marken är det inte för att döda djur, det är inte en ond handling du gör genom att gå.
Var och en av oss kan välja för egen del. I andligt avseende är vegetarianer och icke-vegetarianer jämställda.

"Den karmatiska, det vill säga moraliska kvalitén från någon aktivitet, bestäms av kvalitén av vilja som ligger bakom det. Och oberoende av denna vilja utan några som helst handlingar som vi kan kalla karmatiskt gynnsamma eller ogynnsamma (kusala, akusala), är detta att äta kött som endast en yttre handling. Så detta blir i sig ren icke-moralisk, det vill säga karmatiskt neutral (avyâkata).

`Under tre omständigheter skall köttätande förkastas: om man har sett eller hört eller misstänker (att djuret blivit slaktat uttryckligen för ens egen skull)´ (Majjhima Nikaya 55) För om man i sådana fall tar del av köttet, är det som om man samtyckte till dödande av djuret, och sålunda uppmuntrat den som dödat. I övrigt hade Buddha under normala förhållanden aldrig invändningar mot att äta kött, vilket framgår av många stycken i suttorna, och också från Vinaya. Där berättas att Buddha bestämt avvisade Devadattas förslag att förbjuda munkarna att äta kött, förutom av de tio djur som bara av yttre skäl var förbjudna för munkar, nämligen elefanter, tigrar, ormar etc." (Ur Buddhist Dictionary av Nyanatiloka)

Jivaka sutta,samtal med Jivaka om att äta kött

I buddhismen finns ingen "trosbekännelse" eller dogmer som man måste tro på. Var och en är fri och var och en tillåts att befinna sig på sin egen utvecklingsnivå. I buddhismen gör man inga jämförelser mellan människor. Alla strävar efter förmåga, alla har valt samma väg, Buddhas väg.  

Att praktisera buddhism

En buddhist praktiserar genom att leva ett etiskt liv och meditera.  

Hur praktiserar du. En miniintervju med söndagsmeditatörer, Stockholm Buddhist Vihara 1998

Mats: Mediterar. Försöker vara vänlig och omtänksam och göra gott. Reciterar och studerar.

Patrick: Mediterar varje dag. Tränar på att följa de fem levnadsdisciplinerna

Bengt: Jag försöker att följa de fem levnadsdisciplinerna efter bästa förmåga och att leva med så stor sinnesnärvaro som möjligt.

Everett: 5 levnadsdiscipliner, meditation. Försöker att använda "död" tid på till exempel tunnelbanan till enbart uppmärksamhet. Försöker ta det lugnt.

Nisse: Mediterar. Följer de fem föreskrifterna. är hjälpsam och vänlig. Försöker vara `mindful´ hela tiden.


Bhante Chandaratana munk: 

1. Dhammaramo
Att under dagens lopp tänka på Dhamma hjälper oss att nå psykisk och fysisk balans.

2. Bhavanaramo
Att alltid vara uppmärksam på vad man gör, att göra saker med medvetet sinne bidrar till att utveckla våra goda sidor. Om man mediterar på morgonen påverkar det hela dagen så att man blir lugnare.

3. Pahanaramo
Att enbart tänka bra saker gör sinnet rent.

4. Silaramo
Att tillämpa ett etiskt levnadssätt och sträva efter egen disciplin är också bra övning för att rena sinnet.

5. Pavivekaramo
Att då och då ta en vilopaus en kort stund och meditera ger lugn och ro. Kan du inte göra det vid din arbetsplats kan du säkert hitta någon ostörd plats för några minuter.

6. Aviyapachoramo
Att praktisera allomfattande kärlek, är verksamt speciellt om det på arbetsplatsen eller i din närhet finns någon person som är svår.

Text:Kerstin Jönhagen

Sabbapâpassa akaranam,
kusalassa upasampadâ,
sacittapariyodapanam,
etam Buddhãna sâsanam

Att undvika allt ont,
att göra gott,
att rena sitt eget sinne -
det är de upplystas lära.

Dahammapada 183, översättning Rune E. A. Johansson