RECITATION

I de olika buddhistiska traditionerna är recitation av  texter en viktig del av det dagliga livet i templen. Munkarna reciterar flera gånger under en dag. Att lyssna på eller deltaga i recitationen är lugnande för sinnet. Samtidigt är det en en påminnelse om det centrala i Dhamma, läran, som man får genom recitationen. 
Läs om hur denna tradition med   chanting uppstod
 

 

LJUDFILER                                          KOMMENTAR 
Alla recitationer i theravadatraditionen är på pali. De texter som reciteras varje dag i de lankesiska tempel finns på den här sidan.
Här kan du lyssna till en kort recitation i  lankastil. Översättningen finns på samma sida.
Och här en i thailändsk stil Texterna som reciteras är:
1: Vördnad för Buddha
2: De tre tillflykterna
3: Fem föreskrifter
Engelsk översättning finns på sidan. Svensk översättning, se länkar till texterna.
Många recitationer finns på denna sida Olika traditionella stilar
Inbjudan till "Devas"  Se innebörd och text på denna sida.
Dhammacakka Sutta Översättning av suttan

Annan chanting

Mettachanting Imee Oooi Text på pali och svenska

Se också