Listan utökad med fler poster 13-08-10

FAQ

x

FRÅGOR OM

ABORT

DOP BRÖLLOP BEGRAVNING

DÖDSHJÄLP

HELIGA PLATSER

HOMOSEXUALITET

HUR LEVER BUDDHISTER

HUR ÄR DET ATT VARA BUDDHIST I SVERIGE

JÄMFÖRELSE MED KRISTENDOM

KLÄDER

MAT

MENINGEN MED LIVET

MÄNNISKOSYN

NIRVANA

SJUKVÅRD

ZEN


ABORT

Fråga: Är abort tillåtet?
Buddhismen använder inte begreppen "tillåtet" eller "otillåtet". Däremot talas det om "gynnsamma" eller "ogynnsamma" handlingar, som leder till resp hindrar andlig utveckling. och som skapar vårt kamma (karma) Varje människa måste själv förstå vilka konsekvenser hennes handlingar medför. Till hjälp har vi den etiska vägledning som ges i till exempel "De fem levnadreglerna". Så, valet att tolka och följa den första levnadregeln är varje enskild människas.

Tillbaka till början


DOP BRÖLLOP BEGRAVNING

Frågor om hur till exempel dop, bröllop, begravning firas i ”buddhismen” går inte att svara på. Det är världsliga traditioner och inget som Buddha lärde ut. Munkar kan naturligtvis ge välsignelse vid olika ceremonier, men hur det eventuellt går till beror på respektive buddhistiska lands kulturella, sociala traditioner. Buddhismen är utbredd i många länder som alla har sina traditioner. Det finns  dessutom många olika riktningar inom buddhismen som påverkar sådana ceremonier.

Tillbaka till början


DÖDSHJÄLP

Läs kapitel 2 och 23 Frågestund

 

HOMOSEXUALITET

Buddhismen som lära är inte avvisande mot homosexualitet. Men som i alla mänskliga relationer får man inte skada sig själv eller andra. En relation ska bygga på respekt, kärlek och ett äkta engagemang.
Läs kapitel 18-22 Frågestund

Tillbaka till början


HELIGA PLATSER

  1. Lumbini, Buddhas födelseplats
  2. Buddha Gaya, platsen för Buddhas upplysning
  3. Sarnath, där Buddha predikade om De fyra ädla sanningarna", "satte lärans hjul i rullning" för första gången
  4. Kusinara, där Buddha dog och nådde parinibbana

Dessa fyra platser talade Buddha på sin dödsbädd om som "heliga platser", som troende buddhister skulle besöka med vördnad och respekt.
The Buddha and his teaching av Narada

Tillbaka till början


HUR LEVER BUDDHISTER

Läs här

Tillbaka till början


HUR ÄR DET ATT VARA BUDDHIST I SVERIGE

En (svensk) buddhist (i Sverige) lever ett helt vanligt liv med jobb och familj. Det finns inga speciella regler, varken för klädsel eller mat. Det finns heller inga bestämmelser kring medicin eller övrigt om man är sjuk. Det SYNS inte utanpå att man är buddhist och om man talar om att man är buddhist blir folk oftast nyfikna på denna religion. Ännu har jag inte mött någon som helst negativ reaktion. Vi har inga speciella "helgdagar" som kräver arr vi är borta från jobbet. De buddhistiska högtider som finns läggs här i Sverige på lördag/söndag.

Se vidare andra uppslagsord på denna FQ


JÄMFÖRELSE MED KRISTENDOM

Det går egentligen omöjligt att jämföra två religioner. Kristendom och buddhism uppvisar två helt olika sätt att se och möta verkligheten. En liten "jämförelse" beträffande sättet att se på det femte budordet i kristendom och den första levnadsregeln i buddhismen kan du läsa om här ..\studieplan\kurs3.htm


KLÄDER

Det finns många buddhistiska traditioner i olika delar av världen. I regel bär munkar/nunnor en speciell dräkt som kan variera mellan olika traditioner, medan lekmän/kvinnor bär vanliga kläder. Undantag förekommer, så bär till exempel ofta lekmän/kvinnor som deltar under uposithadagar vita kläder. Självklart väljer man som buddhist inte olämplig, dvs utmanande klädsel, vid tempelbesök och ceremonier.

Tillbaka till början


MAT

Det finns inget som "buddhistisk mat". Många buddhister, särskilt i länder med god tillgång till grönsaker, väljer att vara vegeterianer, andra, i länder där bara kött finns som enda tillgång till föda är icke-vegeterianer. I Tipitaka-texterna finns inga anvisningar om att man inte skulle få äta kött. Munkar/nunnor inom theravadatraditionen äter frukost och lunch vid 12-tiden och sedan inget mer. Strävan efter medelväg, att äta med måtta är ett ideal.

Tillbaka till början


MENINGEN MED LIVET

Det är din egen uppgift att se till att livet blir meningsfullt. Ingen annan kan göra det åt dig. Ingen annan människa kan heller fylla platsen som "livets mening". För vad händer om den människan försvinner ur ditt liv? Livets mening kan, vare sig du är buddhist eller inte, vara att utveckla "de fyra sublima egenskaperna":
gränslös vänskaplig kärlek
gränslös medkänsla
gränslös osjälvisk glädje
gränslös jämvikt
Läs om dessa egenskaper HÄR

Tillbaka till början


MÄNNISKOSYN

Att betrakta varje människa med medkänsla och allomfattande kärlek

Buddhismen ser alla människor som likvärdiga oavsett nationalitet, kön eller religionstillhörighet. Anvisningar för hur vi ska bemöta varandra i vardagslivet ges i "Fem levnadsregler", dvs
Jag tar avstånd från att döda, att ta det som inte givits mig, att missbruka sexualiteten, att ljuga, att använda droger och alkohol.

Tillbaka till början


NIRVANA

Nirvana, sanskrit, Nibbana, pali Se texten om Nibbana

Tillbaka till början


SJUKVÅRD

Vård av sjuka och överhuvud taget all vård bör bygga på medkänsla. I buddhistisk tradition ingår att ta väl hand om sin kropp. Man går till läkare om man blir sjuk och man tar de mediciner som behövs. Man äter med måtta och mat som är nyttig för kroppen. Man avstår från alkohol och droger. 

Vägledning kan du få i att studera buddhistens fem levnadsregler (Jag tar avstånd från att döda, att ta det som inte givits mig, att missbruka sexualiteten, att ljuga, att använda droger och alkohol) med kommentarer skrivna av den vietnamesiske munken ThichNath Hanh (som lever i exil i Frankrike)

Tillbaka till början


ZEN

Zen är en form av buddhism som utvecklats i Japan. Eftersom jag inte är insatt i den traditionen finns inget på hemsidan om zen.

Tillbaka till början